Generalforsamling 2022

Velkomst ved Pernille Borup Mortensen

 1. Valg af dirigent (mødeleder).

Ida Larsen - Enstemmigt valgt.

 

 1. Valg af stemmetællere.       

Per Salling - Lene Ø

 

 1. Konstatering at generalforsamling er lovlig indvarslet.

ja !     

 

 1. Formandens Beretning.

Fremlagt yndigt af Formand Pernille. Vedlægges referat.

Spørgsmål:

 • Hvordan får vi fat i nye beboere?

 • Hvordan sørger vi for at arrangementer ikke ligger ovenpå hinanden ?

 

 1. Fremlæggelse af regnskab

Fremlægges af Søs. Vedlægges referat.

 • Medlemsfald- kun ca 30 medlemmer i år. 

 • Flere gode forslag til hvordan vi kan få nye medlemmer. 

 • Der bliver stillet et spørgsmål til Markedspladsens plads i borgerforeningens økonomi. der forklares at Markedspladsen ikke er en del af Borgerforeningens økonomi.  1. Godkendelse af formandens beretning og regnskabet.

 ja 

 

 1. Forslag fra bestyrelsen

 • Kontingent ændring fremlægges af Formanden - Godkendes.

Kontingent stiger fra 2023 til :

200 kr pr. husstand og 100 kr for enlige

 

 1. Indkommende forslag fra medlemmerne - 3 dage før.  

 • Anonym stemmeret til årets borger - der tales om hvordan man kunne løse denne opgave. det skal være vedtægtsændring

Borgerforeningen sammenfatter et forslag til næste generalforsamling

 

 • Ny formand efter 4 år uden pause. - forslaget drøftes- dette forslag kan ikke støttes.

Vedtægtsændringer 5 dage før. 1. Valg til bestyrelsen (3 medlemmer i lige år)

Bestyrelse 2022

 • Anne- Marie Kragh Steffensen (2020-2022) - modtager genvalg 

  • genvalgt

 • Inger Marie Pedersen (2020-2022) Søs - modtager genvalg

  • genvalgt

 • Jørn Otto Pedersen (2021-2022) - modtager genvalg

  • genvalgt 1. Valg af 2 stk. suppleanter

 • Lene larsen Holm 

 • Else 

 

 1. Valg af 2 revisorer

 • Gurli mose

 • Mariann Madsen

 

 1. Valg af revisorsuppleant 

 • Per Salling 

            

 1. Evt.

 • Kari: 

  • 17.30 kunne være et godt tidspunkt at ligge de fremtidige generalforsamlinger

  • Global Garden / Knæk Canser er det noget borgerforeningen vil hjælpe til ? 

 

 • Per Salling: 

  • By flagstang - Pengene er ikke modtaget - Kari forklarer.

Jørn forklarer om flag Allé- Korrekt det er besluttet på generalforsamling 2016.

 • Træ ved busskur skulle måske også have et skilt. - Karsten forklarer til træ. 

Pernille ønsker kommunikation med Per Salling og Karsten Friss ang Tour the jammerbugt

 

 • Julepynt - hvad er holdningen- skal der spares på træer - kun grene, holdningen er at det skal være som det plejer.

  • Vi mangler lygter

 • Anne marie orienterer - måske man kunne vande kummer - pynte grene- spørge huset hvor kummen står ved om det er muligt. 

 

 • Karsten Friis - cykelsti fra Torslev til skolen.  - det drøftes

Kari fortæller fra liv og by i skole at de tager det på styregruppemøde.