Ekstraordinær generalforsamlimg 1.11.21

Referat ekstra ordinær generalforsamling 1/11-2021

Referent: Jonna Jacobsen

 

Valg af dirigent:  Egon Østergaard

 

Valg af stemmetællere:  Allan Steffensen – Per Vestergård

 

Konstatering af lovlig indvarslet ekstra ordinær generalforsamling. Godkendt.

 

Bestyrelse 2021:

Anne-Marie: 2020-2022

Søs: 2020-2022

Jonna: 2021-2023

Jørn: 2021-2022

 

Valg til bestyrelse: 

Pernille Borup Mortensen

Helene Vibe Sørensen

Knud Erik Jensen

 

Valg af 2 suppleanter: 

Lene Holm Larsen

Else Christensen

 

Valg af revisor suppleant: Per Salling

Evt. Anne-Marie tilspørger de fremmødte om evt hjælp. Mulighed for opslag i brugsen.

Søs oplyser , at man er velkommen til at komme i landsbyhjørnet.

Per Salling mener man kan tilspørge borgerne, således, at det kun er en specifik opgave vedkommende får.

 

Overrækkelse af prisen Årets Borger 2021:

Pernille Borup Mortensen

 

32 fremmødte til ekstra ordinær generalforsamling.