Årets Borger 2022 Søs og Jørn Pedersen

Årets Borger 2021 Pernille Borup Mortensen

Årets Borger 2020 Pusser

Årets Borger 2019 Kari Blandow Bratholt

Årets Borger 2018  Thorkild Jespersen

 

Prisen: Årets Borger i Skovsgård

Indstiftelse af prisen:

 

Årets borger i Skovsgård

 

Kriterier for tildeling:

 

Personen der udnævnes til Årets borger i Skovsgård skal være en person, der:

 

§. 1

Er bosiddende i Skovsgård eller den nære omegn.
 

§. 2

Der enten:

1) Med sit arbejde eller person har haft en særdeles stor positiv indflydelse på Skovsgård som by eller samfund; eller som,

2) har ydet en særlig prisværdig indsats for Skovsgård by, for en forening eller sammenslutning med tilknytning til Skovsgård og eller nære omegn.

3) har ydet en særdeles stor indsats for Skovsgaard Borgerforening, men som ikke er blevet udnævnt til æresmedlem.

 

Indstilling til prisen:

 

§. 3

Enhver, der er bosiddende i Skovsgård eller nære omegn, eller som repræsenterer en forening eller sammenslutning omtalt i §. 2.2 kan indstille en borger til prisen som årets borger i Skovsgård.

§. 4 

1) Indstillingen er skriftlig, og indeholder en begrundelse for forslaget til indstilling til årets borger i Skovsgård.

2) Indstilling stilles til formanden for Skovsgaard Borgerforening, og skal være denne i hænde senest den. 1. Marts.

 

Udvælgelsen af prisvinderen:

 

§. 5 

1) Skovsgaard Borgerforening nedsætter et udvalg med højest 3 medlemmer, der alle er medlemmer af Skovsgaard Borgerforening. 

1,1) Udvalget består i 2016 af Kari Bratholt, Per Salling og Jenny Østergaard, fj. Generalforsamlingen i marts 2016.     

2) Skovsgård Borgerforening formand er formand for udvalget.

3) Udvalget udpeger Årets borger i Skovsgård.

 

Prisen:

 

§. 6

Prisens omfang og størrelse bestemmes af Skovsgård Borgerforening. Dog skal den bestå af et diplom samt et synligt bevis på værdigheden.

 

Prisens uddeling:

 

§. 7

Prisen uddeles en gang om året, og den kan uddeles i forbindelse med afholdelsen på Skovsgård Borgerforenings generalforsamling, eller på et andet tidspunkt bestemt af bestyrelsen. 

 

Fastsættelse af regler for uddelingen:

 

§. 8

Skovsgård Borgerforening bestemmer til enhver tid reglerne for uddelingen af prisen Årets borger i Skovsgård, og kan ændre disse når dette er nødvendigt.

 

§. 9

Uddelingen af Prisen Årets Borger i Skovsgaard kan finde sted fra den 9-2 2009.

 

Godkendt på Skovsgård Borgerforenings generalforsamlingen 9-2 2009.