5.2.22

Referat af bestyrelses møde 5.2.22

Til stede: Bestyrelsen var fuldtallig.

 1. Godkendelse af dagsorden og referat.

 2. Valg af referent. Helene er fremadrettet referent.

 3. Hjemmeside og Facebook, Formandsberetning. 

Fanen på hjemmesiden ændre til Bynær bioD. kontra markedspladsen. , 

fjern unødvendigt rod på hjemmeside, 

opdateres årligt, 

opdatere de forskellige arrangementer, 

alle kan sende oplysninger til hjemmeside til Helene, 

Helene står for hjemmesiden alene, 

Alle kan opdatere facebook, 

Kalender funktion i 123hjemmeside er ikke muligt, 

Begivenheder skal i brug på facebook. 

Skærm i brugsen ? - Skal den i spil- 

kontakt " Det digitale Landsbyhjørne". (En afd. under hotellet)

Helene: Undersøge mulighed for ny hjemmeside. 

Formandsberetning: nyt punkt under Referat på hjemmeside-Formandsberetning. 

Pernille starter den op. Referat skal godkendes af revisor, den skal ligge på hjemmesiden, både en digital og fysisk udgave

 1. Arrangementer i Skovsgaard borgerforening fremadrettet. 

Hvem støtter vi ? - Sørge for at få det skrevet på skrift. Alle skal kontaktes. 

Hjemmesiden er opdateret. 

Generalforsamling: Tirsdag d. 5 April. kl 17 - ?  - Chenillen - Bugtens bryghus Søs-Jørn kontakter Chenillen og Bugtens Bryghus

Grøn Skovsgård : 23.4.22 kl 10 -  PS2 vil gerne støtte op.  - Dagen skal nytænkes - Brugsen skal være medspiller. 

Skovsgård dag : 11.6.22

Pakke Auktion: 17 Nov.

Skovsgård spiser sammen: 17 Maj //  20 September

Jul i skovsgård: uge 47 julepynt til træ, fredag æbleskiver til indskoling og børnehave. 

27 nov. juletræet tændes

Skovsgård pynter til påske:  

// denne aftales næste år om det skal videre udvikles. 

Grene i kummer. 

Byens børn pynter op. 2 børn trækkes - vinder påskehare.

Støtter: drinks party , dilletant, høstmarked , Halloween, Global garden - Tour the Jammerbugt 

 

Pernille informerer ved styregruppemøde. 

 1. Datoer for bestyrelsesmøder, samt for generalforsamlingen. 

23.3.22 kl 19-21 Søs-Jørn - Dagorden Generalforsamling - Grøn Skovsgård. 

5.4.22 Konstituering 

Indbydelse til Generalforsamling laves af Søs- Helene.

 

 

 1. Procedurer for aktiviteter støttet og arrangeret af borgerforeningen. 

Hvis man ønsker støtte fra Borgerforeningen, skal borgerforeningen kontaktes skriftligt med et ønske om hvad der forventes af borgerforeningen.

 

 1. Borgerforeningen gør sig mere synlig i lokalsamfundet. Hvordan?

Kurve til samarbejdspartnere:

Tømrermester Thorkild Jespersen efterkommere Lars og Benjamin - som tak for lån af maskine og værksted omkring julebelysning.

Buket til afgående bestyrelsesmedlemmer - foreslag til ændring i vedtægter. Tages op til 1. møde efter konstituering d.  5.4.22

Gaver til runde fødselsdage, mærkedage osv. - Borgerforeningen giver ikke gaver. 

Kurv, samt velkomstguide til tilflyttere. - Når du køber hus i Skovsgård modtager du en buket, velkomstbrev og folder.

Faneblad på hjemmesiden - Er du ny i Skovsgård?

Folder ligger i Landsbyhjørnet.

Pernille kontakter Ejendomsmæglere i området. 

 1. Betalingsaftale med mobilepay. - Helene undersøge muligheden i samarbejde med Søs.

 2. Flagalle og julebelysning – søgning af fond.

Pernille søger fonde, til flag allé

Pernille sender ansøgninger til forskellige foreninger, virksomheder og menighedsrådet i Skovsgård og omegen.

Søs får prislisten på flag allé

Vi laver en indsamlingstæller på hjemmesiden og facebook. 

 1. Vedligehold af kummerne igennem byen på alle årstider. 

Anne. Marie og Knud-Erik er ansvarlig for blomsterkummerne. 

Helene sørger for Grene til påsken. 

 1. Evaluering af nye juletræer.  - Punkt til generalforsamling - Drøftes på møde 23.3.22

 

 

 

 1. Hjertesti, flere/nye hjerteløbere.

20 veste er købt 

Jørn kontakter div. sponsorer som mangler betaling.

Mangler flere hjerteløbere, evt kampagne på facebook

Lavet side på hjemmeside der tilhører hjerteløberne

 1. Jørn og Pernille: Information omkring udviklingen ift. Bynær Biodiversitet samt Bosætningskampagne. 

Pernille informerer der er kommet broer i skoven

Fonde er søgt og bevilget

49000 fra friluftrådet

100000 fra nordea fonden

Børnehaven benytter skoven meget

ansøgning sendt ang 2ha jord - ikke godkendt endnu.

Hjertestien udspringer i det nye område.

Der skal være fokus på oprydning dernede.

Der er i øjeblikket fokus på rotte bekæmpelse , men der ingen tegn på rotter . 

 1. Evt, 

Landsbyhjørnet - Tales om næste gang.

Tøj - Der stemmes nej til tøj i bestyrelsen. 

 

 

Næste møde 23.3.22 kl. 19.00 ved Søs Og Jørn. 

Godkendes :

er godkendt af alle til møde d. 23.3.22

23.3.22

Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Skovsgaard borgerforening 

23/3-2022, fra 19.00 – 21.00

 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat

 2. Valg af referent.

 3. Helene: Ny hjemmeside.  Taler med one.com om ny hjemmeside og endelig pris

Punkt til næste møde 

 1. Pernille: Aktiviteter:

Liv i by og skole – Tour de Jammerbugt.  - Paraply forening for alle de forskellige foreninger. Der sidder alle formænd for div. foreninger

Torsdag d 3.8.22

Borgerforeningen vil gerne støtte op om det. Pernille deltog i infomøde. Pernille informerer om arrangementet. Jørn er blevet inkluderet i arbejdet. 

Skovsgård er værtsby - Niels S, Heidi F, Lone R, Søren K, 2 fra kommunen,  Pia S, Pernille og Jørn er styregruppe. 

Det skal nytænkes.

10km cykel

5km run

Div stikruterGrøn Skovsgaard. - 23.4.22 - 10-12- Pernille er Tovholder.

Få det på skærmen i Brugsen

Lave opslag til Aula og børnehaven

Affaldsindsamling

Start brugsen 

Rundstykker, Plastik/papkrus, juice sponsoreret af Brugsen - Jørn tager kontakt

 

Slut brugsen kl 12. 

Alle laver kaffe.

 

 1. Anne Marie: Krukker i byen - Blomster/Grene til de sidste krukker. 

2.4.22 Blomster arbejdsdag. - Kontakte blomster Mette i forhold til blomster til krukker.

Opslag til facebook d 3.4.22

 1. Pernille: Flagalle og julebelysning – Beløbet løber op i ca 100000, indhentes nyt tilbud. Pernille undersøger fonde- brev skrives rent. OK til prisstigning. 

drøftes igen på næste møde

Jørn: Økonomi og udvidelse.  - er drøftet

 1. Nye juletræer.  - Punkt til generalforsamling

 2. Generalforsamling –  Den er på plads 

Formandsberetning. - Er på plads 

Årets borger.  - Der er indkomne forslag

Er alt på plads? - Der er tjek på dagen. Alle mødes senest 30 min før. 

På valg: Søs – genopstiller, Jørn – genopstiller, Anne Marie – genopstiller. 

Vedtægtsændringer. - 

Forslag fra bestyrelsen :  juletræer , kontigent stigning til 200kr husstand, 100kr enlige

Forslag fra medlemmer: At  den samme formand max  kan sidde 4 år uden mindst en periodes pause imellem.

Kunne det ikke være en ide at man kunne stemme på årets borger anonymt?

Og der måske var 3 personer man kunne stemme på

 1. EVT:

Skovsgård mappe: Punkt til næste møde 

Udelegering af ansvarsområder : Punkt til næste møde 

 

Drøftelse af Eventyr skoven 

 

5.4.22

Konstituering efter generalforsamling

 

Formand: Pernille 

Næstformand: Helene 

Kasser: Søs

alm. Bestyrelsesmedlem: Knud erik, Jørn, Anne-marie, Jonna

 

Evt.  

 • Der er drøftes den generelle stemning til generalforsamlingen og arrangementet med Bugtens Bryghus. 

 • Skovsgård dag : Der skal aftales møde med menighedsrådet, og div. der skal holdes møde med.

 • Der drøftes den Flagstang som i 2016 er søgt midler til. - der drøftes om behovet har ændret sig , og at når og hvis vi får den nye flag alle vil det kunne være aktuelt at by flaget ville kunne være flagene i enden i stedet. - Helene undersøger de gamle regnskaber for at lokalisere om pengene har været modtaget.

 • De forskellige spørgsmål stillet på generalforsamlingen gennemlæses - der kan tages stilling til disse spørgsmål på næste bestyrelses møde.Næste bestyrelses møde : 20.4.22 kl 18.30 v. Søs og Jørn

20.4.22

 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat. (herunder godkendelse af referatet fra generalforsamlingen, så det kan komme på hjemmesiden) 

Der er ændringer til detaljer i referatet fra generalforsamlingen. Disse ændres. 

 1. Valg af referent.

Helene er referent.

 1. Pernille: Borgerforeningens aktiviteter i 2022 – herunder ”Spis sammen”. 

 • Hvem er tovholder for hvilken aktivitet i år?

Grøn dag 23.4 kl 10-12-  Pernille

Spis sammen 17.5 kl. - Søs

Skovsgaard dag 12.6.22 - Helene Tovholder

Tour De jammerbugt 3.8.22 kl 17-21 - Jørn, Anne marie, Pernille

Spis sammen 20.9.22 - Søs

Pakkeauktion 17.11.22 - Søs

Jul i Skovsgård d. 27.11.22 - Helene

 • Er antallet af aktiviteter passende – er der for mange – for lidt – hvordan er opbakningen?  - 

  • 2022 er et specielt år, vi prøver os frem, men er tilfredse med antallet.

 1. Pernille: Aktiviteter støttet af Borgerforeningen i 2022 – indkomne ansøgninger/tilkendegivelser. F.eks blev Global Garden party og knæk cancer nævnt ved GF. 

 • Der drøftes hvad den generelle holdning er til hvad vi vil deltage i og at det er okay at takke ja og nej. 

  • Kultur ugen uge 40- 

  • Stafet for livet - 

  • Global garden - 

  • Knæk cancer

 1. Helene: Planlægning af Grøn dag den 23/4. 

 • Få det på skærmen i Brugsen

 • Lave opslag til Aula og børnehaven

 • Affaldsindsamling

 • Start brugsen kl 10

 • Rundstykker, Plastik/papkrus, juice sponsoreret af Brugsen - Jørn tager kontakt

 • Slut brugsen kl 12. 

 • Alle laver kaffe.

 1. Søs: Planlægning og drøftelse ang. Skovsgaard dag. 

Knud Erik, Søs og Helene mødes med Gurli og får lagt en plan.

 1. Anne Marie: 

Der ligger træ træer ved Søren Klitgaard som er en del af julepynten.

Disse er ikke bestyrelsens, vi har kun givet et tilskud. det er derfor ikke bestyrelsens ansvar.

 1. Helene: Borgerforeningens båndlagte aktiver. 

Der forklares om de forskellige kontoer, renter og hvilke regler der er for benyttelsen af pengene. Evt kan pengene bruges i forbindelse med Borgerforeningens jubilæum. 

 1. Søs: Status på indsamling til Flagalle. 

Status er 9800 kr. 

Boldklubben vil gerne give et bidrag.

Liv i by og skole vil gerne give et bidrag.

Lave tæller på facebook og hjemmeside

Snakke med Martin ang skærm.

 1. Helene: Skovsgaardmappen 

Husk at skrive detaljer om hvad det betyder at være medlem.

Få printet 10 stk.

Næste møde skal der endelig besluttes hvad der skal ske med mappen.

 1. Pernille: Hvervning af nye medlemmer – hvad gør vi? 

Husstandsomdeling af kontigent betaling.

 1. Evt.

Flag i kummer - Knud Erik 

måske en skærm i det nye landsbyhjørne med kalender.Nyt møde 1.6.22 kl 18.30 -20-30 

01.06.22

Referat 1.6.22

 

Til stede : Søs, Jørn, Pernille, Jonna, Knud Erik, Annemarie

 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Referat og dagsorden godkendes

 1. Valg af referent.

Søs er referant

 1. Pernille: Flagalle – Hvordan går indsamlingen? 

Det går lidt langsomt, der er pt indsamlet 14000kr

 1. Pernille:Uddelte flyers – har de haft nogen effekt? 

De uddelte flyers med spis sammen/ bliv medlem/vores arrangementsliste 2022 er en suces. Vi er gået fra 21 medlemmer til 70 medlemmer :D 

Søs orienterer omkring spis sammen - en succes !! 25 voksne og 1 barn - afbud fra 2 voksne og 3 børn 

 1. Søs: Skovsgaardmappen – hvordan skal vi bruge den? 

Mappen skal fremover ligge i Landsbyhjørnet.

Den skal gives til de nye som er flyttet til byen sammen med 1 gavekort fra Brugsen på 1 stk buket

Søs får lavet gavekort

 1. Søs:Skovsgaard dag den 11/6-22

Der er pt næsten styr på Skovsgård dag.

Pernille finder materialer til hendes egen stand 

 1. Dato for næste bestyrelsesmøde – næste arrangement er Spis sammen 20/9. 

29.8.22 kl 18.30 - næste bestyrelsesmøde

Næste arangement er d. 20.9.22 kl 17.30 på Skovsgård Hotel(Søs har booket hotellet)

 

 1. Eventuelt

 • 1 anmodning om et årligt sponsorat til teaterforeningen Skovspillene.

Vi har navn på en bænk 

600kr årligt

 • Sankt Hans på markedspladsen ?

Dette vil kunne blive spontant - Hvis der er godt vejr vil Pernille være der og tænde bål - riste pølser / brød

Hun laver selv opslag på Facebook hvis det er aktuelt

 • Pernille informerer om VILD SKOVSGÅRD - kommende projekter - mark - hjertesti

 • Der drøftes brugsret af forskellige grønne områder i Skovsgård - muligheder for Bord/Bænkesæt

 • Flagstænger ved Brugsen - 1 alm flag, 1 brugsen flag, 1 Skovsgård Borgerforening flag

29.08.22

referat

Velkommen til Lene 😊

 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat 

godkendt 

 1. Valg af referent 

Helene er tilbage på sin plads 

 1. Pernille: Siden sidst – 

 • Anne Marie informerer om udfordringerne med kummerne - vi ser virkelig en udfordring. 

vi sætter det på som punkt til næste møde.

 • Jonna er trådt ud af bestyrelsen, Lene Larsen Holm er trådt ind. 

 

 1. Søs: Status på Landsbyhjørnet 

 • Skulle have startet i morgen, men der ventes en tømrer der skal lave akustikloft.

 • Der er bevilget computer til landsbyhjørnet.

 • Søs har møde med Erik fredag. 

 • Pernille læser projektbeskrivelsen højt. 

 • Borgerforeningen støtter op om Landsbyhjørnet, og Søs spørger Erik til en pris på mødeforplejning til eventuelle bestyrelsesmøder. 

Søs informerer nærmere på næste bestyrelsesmøde

 

 1. Pernille: Borgerforeningens aktiviteter i nærmeste fremtid

 •  ”Spis sammen” - Søs og Helene har styr på det. 

Lene og Helene dækker borde. 

Helene modtager tilmeldinger

 • ”Høstmarked” 

 • Borgerforeningen skal sælge øl og sodavand

 • Pernille og Knud Erik deltager for borgerforeningen. 

 • Helene får tilbud på øl/sodavand fra brugsen

 

 1. Evaluering af ”Skovsgaard dag” og ”Tour de Jammerbugt”

 • Søs informerer om Skovsgård dag. - Det var en dejlig dag. - Vi kunne have ønsket os et bedre fremmøde. - Chenillen var godt tilfreds.  - Menighedsrådet, chenillen og repræsentanter fra borgerforeningen evaluerer både Skovsgaard dag og Høstmarked efter Høtśtmarked. 

 • Tour de jammerbugt var en succes. - Pernille informerer.

 

 1. Søs: Status på indsamling til Flagallé

 • 18179, 03 kr 

 • Opslaget er delt.

 • Der skal laves indsamlings måler , vi drøfter forskellige løsninger. Der kunne f eks. laves noget der kunne tages med til høstmarked og spis sammen. 

 1. Pernille: Skovgaard Mappen og uddeling af denne 

 • Den bliver delt ud.

 • Søs har Martin til at slette / rette / opdatere mappen.

 1. Evt.  

 • Pernille har bestilt et stort Borgerforening flag - Der drøftes mulighed for at vi kunne benytte borgerforeningens flag i hver ende af byen. 

 • Mulighed for vimpel i stedet for firkantet flag. - Der drøftes muligheder. 

 • Pernille har lavet ansøgning til flag alle - den venter på det endelige beløb fra indsamling. 

 • Der skal drøftes hvor der skal søges penge når året udløber

 • Der drøftes mulighed for ansøgning ved Landdistriktsmidlerne - Anlægspuljen om vi evt kunne lave ansøgning til nye kummer, firkant ved brugsen og flag alle. 

Der skal indhentes priser. - Pernille kontakter vej og park

Helene kontakter V. hjermitslev borgerforening ang Insekthoteller. 

Punkt til næste møde.

 • Ang Jul i Skovsgård - 19. nov. - Julemand- Slikposer - Sende mail til Aktive familier - Spejderne - Arbejde videre med jul i Skovsgård .

 • Næste bestyrelsesmøde : 04.10.22

 • Seminar dag 10.12.22 - 14-16.00