Referat af bestyrelsesmøde 16/01-2019

Grundet manglende folk til at hjælpe med at sætte julelys op, vil vi prøve om det skal sættes op noget førend vi plejer. Muligvis den 23/11-19

Skrive personligt til dem som plejer at hjælpe og andre. Både til opsætning og klargøring.

Manglende betaling til julelys fra 3. Kari og Søs følger op på dette.

Overvejer at skifte lyskæder ud til LED-lys. 

 1. Der er den 6/2-19 indkaldt til møde ang. Evaluering med deltagelse af Kari, Helle K og Helle D. Erik fra hotellet og Lars fra skolen.

Der er i bestyrelsen enighed om at der ikke kommer ret mange på hotellet, men der er ikke plads til at der skal holdes to julearrangementer.

Boderne skal ikke være på skolen, men ved Brugsen, da det kan tiltrække flere.

Byens borgere som ikke har børn på skolen, var der ikke manglende deltagelse fra. Manglende PR i byen. 

 • Der er giver kurv til Thorkild som tak for lån af lokaler til klargøring af julebelysning. 
 • Drinksparty. D. 25/1-19. Der aftales at Kari spørger Erik om han stadig vil være “ba

Referat af bestyrelsesmøde 12/2-2019

Tilstede: Camilla, Flemming, Kari, Søs, Helle K og Helle D

Afbud: Mette H

Dagsorden til Bestyrelsesmøde.

1. Eval. 1.12.18.

2.Drinksparty

3. Grøndag - hvem køber planter?

4.Bestyrelsesmedlemmer

5. Tour de Jammerbugt

6. Uge 43

7. GGP

8. Omdeling foldere

9. Flagstang

10. Træer ved vejen.

11. Evt. og næste møde

 

 1. Lars aflyser mødet d. 6/2-19 omkring evaluering af 1.12.18 i sidste uge. Der er ikke hørt fra Lars om hvornår der kan planlægges et nyt møde.
 2. Drinksparty. Der er ikke lavet nye datoer endnu, men det kommer hurtigst muligt.
 3. Grøndag – Helle K vil tage kontakt til Brugsen ang. Planter og få styr på trailer fra poststræde 2.
 4. Der er ”indfanget” 2 nye bestyrelsesmedlemmer til borgerforeningen. Der skal dog stadig findes yderligere et medlem mere.
 5. Tour de Jammerbugt. Flemming har fået reklamer til ophæng. Disse hænges op i skolen, hal, brugsen og lignende. Kari skriver til skolen ang. Deres deltagelse. Vi skal bruge frivillige, hvordan får vi dem? Boldklubben spørges, motionscentret, ligeså skolebestyrelsen og der skrives på vores Facebookside om hvem der vil hjælpe.
 6. Der er sendt en Mail ud til rigtig mange i byen at der er møde d. 13/2-19 til Stormøde om Knæk Cancer. Der er ca. 8 der har meldt tilbage. Der vil blive sendt en mail ud efterfølgende. Flere har meldt at de gerne vil være med, men ikke kan deltage i mødet. Disse får også en mail med referat fra mødet.
 7. Globel Garden Party. Programmet er lavet og datoerne er fundet.

Torsdag d. 4/7-19 (Skotsk/Irsk)

Torsdag d 11/7-19 (børnemusik)

Lørdag d. 13/7-09 (Frokost-Jazz)

Torsdag d 18/7-19 (Latin)

Torsdag d. 25/7-19 (Bob Marley Reggae)

Torsdag d 1/8-19 (By Night. Soul/Gospel/Jazz)

 1. Folderne er I gang med at blive omdelt. Og vil blive delt ud i denne uge.
 2. Flagstang. Der arbejdes på sagen. Der tages kontakt til Sparkassen Vensyssel.

10. Der er taget kontakt til Vagn fra Købmandsgaarden, om de vil kigge på træerne og få dem beskåret. Der afventes besked fra Vagn om endeligt svar fra dem.

 1. Helle K tilbyder at hvis der evt skulle være praktiske opgaver kan vi kontakte hende og Poststræde 2.

 

Der aftales nyt møde Onsdag d. 3 April kl. 19.

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 4/4-2019

INFO: Da Mette Hyllested ønsker at træde ud af bestyrelsen grundet personlige årsager har vi i bestyrelsen være nødsagede til at skulle finde et nyt bestyrelsesmedlem. De to suppleanter ønsker ikke at træde til som fast bestyrelsesmedlem, så derfor er Henrik Grønborg blevet spurgt om han vil træde ind i den nye bestyrelse. Dette vil Henrik gerne.

 

Deltagende: Kari, Inger Marie (Søs), Flemming, Anne-Marie, Heidi, Henrik, Helle 

1. Konstituering af bestyrelsen.

 • Formand: Kari.

 • Næstformand + Facebook: Flemming Beck.

 • Kasserer: Inger Marie (Søs).

 • Sekretær + Hjemmeside: Helle Dam.

 • Bestyrelsesmedlem: Henrik Grønborg.

 • Bestyrelsesmedlem: Anne-Marie Als.

 • Bestyrelsesmedlem: Heidi Jonassen.

 

2. Evaluering Dilettant:

 • Der var i år lavet et nyt koncept med generalprøve onsdag, premiere torsdag med spis-sammen samt forestilling tirsdag. Dilettanterne har holdt afslutning, og det var stor tilfredshed med konceptet. Så dette besluttes at vi gør igen næste år.  Med hensyn til prisen var der også enighed om at dette var fint, så dette fortsætter også næste år. Det fortsættes med to priser. En for medlemmer og en for ikke medlemmer.

3. Evaluering Generalforsamling;

 • Antal medlemmer. der er 34 enkelt medlemskaber og 87 par/husstandsmedlemmer. Dette skal offentliggøres på hjemmeside og Facebook.

 • Julebelysning. Blev diskuteret på generalforsamlingen. Der blev forklaret at der er i borgerforeningen på tidligere generalforsamlingen er aftalt at bestyrelsen tager en beslutning. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.

 • SE midler måske søges. Dette kunne være en mulighed at kontakte Kurt Guldhammer angående dette. Dette vil også blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

 • Nye T-shirts/jakker. Helle Dam tager kontakt til Sportmaster og får et tilbud på jakker og T-shirts.

 • Velkomstpakke. Der er flyttet mange nye til byen. Der snakkes med Brugsen om hvad han vil give til en velkomstkurv. Vi i borgerforeningen putter det gældende års gratis medlemskab i kurven.

 • Knæk Cancer. Der laves en aftale i bestyrelsen om at der gives 5 kr. per spisende gæst til spis-sammen d. 7/3-2019. Inger Marie (Søs) opretter en konto i Sparekassen som indsamlingskonto til Knæk Cancer. (Husk at kontonummer gives til Erik Klit)

Der var 3 fra borgerforeningen som serverede til et arrangement for kræftens bekæmpelse. Lønnen til dette vil Hotellet give til vores indsamling

2. Skovsgård-dag.

 • Afholdes den 16/6-2019. Starter kl. 12.30 og slutter af med fællesspisning på hotellet. Borgerforeningen skal have en stand på dagen, der skal tænkes over hvad der skal være i boden hos os. Der skal indtænkes Knæk Cancer. Dette skal tages op på næste møde også.

3. Flagstang.

 • Der skal tages kontakt ang. penge til flagstang. Anne-Marie tager kontakt til John Olsson og finder ud af hvor vi står i denne sag.

4. Tour d. Jammerbugt -Kari - husk mail til Flemming.

 • Status på Tour de Jammerbugt er at det er den 15/8-2019, der er lavet en gruppe fra de forskellige byer som er med på ruten. Der aftale på disse møder hvilke tiltag der skal være i løbet af dagen. Indslag, hvem kan hjælpe frivillig. Der er mulighed for at købe t-shirts.

Pointen med dette er at byen skal promovere sig. Skovsgaard skal have en bod på Gjøl som er slutbyen. Dette har Hotellet også.

Der aftales at der skal være flagallé gennem byen denne dag.

Der vil blive lavet PR på Facebook og hjemmeside ang. Tour de Jammerbugt, så alle kan følge med i hvad der sker.

Der gives opdatering til næste bestyrelsesmøde om hvor langt vi er nået.

5. Træer.

 • Træerne fra hovedvejen og ned trænger til en lille kærlig hånd. Der er taget kontakt til Købmandgaardens Grønne hold, til at gøre dette. Dem er der ikke hørt fra igen. Der aftales at der igen skal tages kontakt til Vagn Fuglesang igen om det er noget de vil tage sig af samt et tilbud på hvad det vil koste. Dette gør Heidi.   

6. Jul i Skovsgård.

 • Der har endnu ikke være en evaluering af jul i Skovsgaard sidste år. Der er meldt ud fra skolen at de og personalet vil afholde det i år den 30/11-2019. Dette er dog et problem for hotellet da der er optaget denne dag. Der er kommet et forslag fra skolen om at det kunne være muligt at vi afholder Julemanden kommer i hallen.

Der er besluttet i borgerforeningen at der skal afholde julemanden kommer som det plejer. Ved brugsen og på hotellet. Der arbejdes på at det bliver den 30/11-2019.

Grundet arrangement skal der gives besked til styregruppen ang. jul i Skovsgaard at der skal afsluttes på skolen kl. 12.

7. Markedspladsen.

 • Der er modtaget mail fra Pernille Borup som er i Børnehavens forældrebestyrelse. De vil gerne have noget af plænen på markedspladsen til at lave en grøntsagshave til børnehaven. Det er kommunens grund men borgerforeningen har brugsretten til grunden. Kari tager kontakt til Pernille med hensyn til hvad ideen er. Der er aftalt at borgerforeningen ikke ligger fysiske arbejdstimer i projektet.

8. Grøn dag.

 • der afholdes grøn dag den. 13/4-2019 fra 10-12. Der er meget affald under skoven og ved cykelstien. Der skal derfor huskes at der skal sendes omkring 5 personer derned.

Helle Klitgaard har sørget for at der er bestilt blomster til kummerne til denne dag, som også bliver plantet til denne dag.

Anne-Marie, (Henrik), Helle, Kari, (Heidi)

9. Beerfest penge?

 • Der er modtaget en mail fra Niels Kronborg om vi i borgerforeningen vil give 1000 kr. til Beerfest i år. Det er aftalt i bestyrelsen at vi giver 1000 kr. til dette.  10. Spis sammen torsdag 11.4. - hvem kommer?

 • Anne-Marie deltager til spis-sammen. Hun kommer også og hjælper med at dække bord.

11. Blomster kummer konfirmationen?

 • Der skal findes ud af om Helle Klitgaard sørger for at der kommer nye blomster i kummerne inden konfirmationerne. Flemming tilbyder at hjælpe med dette.

12. Nyt møde:

 • Tirsdag d. 28 maj kl. 19.00 på hotellet.

13. Evt.

 • Drinksparty den 12/4-2019 16-18.

 • Onsdag d. 10/4-19 er der generalforsamling i Multihuset. Inger Marie (Søs) deltager.

Referat af bestyrelsesmøde 27/05-2019

Tilstede: Kari, Inge Marie (Søs), Henrik og Helle Dam

Afbud: Flemming, Heidi, Anne-Marie

1. Eval. grøndag.

 • Gik rigtig godt. Der var mange tilstede omkring 47 personer. Nogle havde gjort det før dagen. Derfor er vi godt tilfredse med dagen. der skal til efteråret sættes en ny dato samt låne trailer gennem PS2.

2.GGP.

 • Kari har været til møde for en lille uge siden. Der kan kun lejes en karavane af gangen. Attrup borgerforening er spurgt om de vil låne deres telt ud.

 • Borgerforeningen skal derfor være OBS på når der skal bestilles at det skal gøres i god tid.

 • Vi skal stå til rådighed i bestyrelsen til at hjælpe på dagene.

 • Så snart Kari melder klokkeslet og datoer ud skal bestyrelsesmedlemmerne melde hurtigt tilbage om hvilke dage de kan. 

  • Dato:

   • 11/7-2019 - Sørøver orkester (Børn)

   • 13/7-2019 - Frokost Jazz 

   • 18/7-2019 

   • 25/7-2019 

   • 01/08-2019 - By night

3.Liv i by og skole. 

 • Det overordnede tema på sidste møde var at Mogens Gade fortæller om det nye projekt om at vi i byen skal stå sammen. 

 • Til festugen i 32 vil der lørdag morgen/formiddag (senest til kl.10) bliver der lavet en slags “højlunds forsamlingshus” hvor borgerne kan kommer med forslag til nye tiltag i byen, hvor borgerne kan blive inddraget i de nye tiltag. 

 • LUP-møde engang i november.

4.Jul i Skovsgård.

 • Skal afholdes lørdag d. 30/11-2019. Møde med Lars fra skolen fredag d 24/5-2019 om hvordan det gik sidste år og hvad det fremtidigt skal foregå. Der arbejdes på forskellige tiltag både på skolen og ved Brugsen. 

5.Tour de Jammerbugt.

 • d. 15 august 2019. Der arbejdes på hvilke boder der skal være. Der sendes materialer ud til bestyrelsen om hvad og hvem der skal gøre hvad.

6.Vedtægter. 

 • Vedtægterne er lidt “gammeldags”. Der er derfor taget kontakt til en udefra som vil prøve at lave et nyt udkast/opdateret version. Det skal derefter kigges igennem af bestyrelsen og muligvis godkendes til generalforsamlingen 2020.

 

7. Træer. 

 • Heidi skal tjekke op på om der er afklaring på træerne. Der skal gives besked til bestyrelsen. Hvis ikke Vagn kan gøre noget, skal der findes en anden løsning. Søs tjekker op om Anne Mette Ulstrup har en aftale med AT i forhold til det manglende træ.

8. Flagstang. 

 • Der skal igen igen søge hos John Olsson til penge til en flagstang. Dette arbejdes der videre på. 

9. Markedspladsen. 

 • Der er skrevet til Pernille Borup ang. markedspladsen og en dato for et møde. Dette har vi ikke høre mere fra på nuværende tidspunkt. Vi afventer.

10. Skovsgårddag - beløb? Bod? Spis sammen?

 • Der er aftalt at der skal givet en beløb ud af hver spisende gæst til Knæk Cancer. Der er aftalt i bestyrelsen af der gives 5 kr fra hver spisende gæst til spis sammen om aftenen. 

 • Boder.: Kari Har gine til julemandskostumet (Helle Dam) Helle laver Pakker. Får noget mad fra Hotellet som indikerer Spis Sammen. Der skal laves sedler som fortæller hvad eventen er. Helle laver “Drinks”. Halloween. der tages lidt af det pynt der er gemt. Søs tager kontakt til Helle K ang pynt. Tang og plastikpose fra grøn dag. Flemming kan/skal kommer i dilettant kostume. Tour de Jammerbugt t-shirt til “Krop”. (Kari + Helle) Helle D finder en juletræskæde. Søs finder juletræ.

 • Der skal meldes tilbage til Helle D om man kommer Eller ej fra bestyrelsen. Der er sendt besked ud til bestyrelsen. 

 • Hvem kan hjælpe med at sætte telt og karavane op.???

11.Knæk cancer.

 • Der er møde tirsdag d 4/6-2019. På dette møde tages der beslutning om at lave PR over de tiltag der bliver i uge 42 og 43. Begivenheder på facebook bla.

12. Julebelysning.

 • Der besluttes at dette punkt tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Vigtigt at hele bestyrelsen her deltager. 

13. SE midler. 

 • Der besluttes at dette punkt tages op igen på næste bestyrelsesmøde. Vigtigt at hele bestyrelsen her deltager. 

14. T-shirts/jakker.

 • Helle D tager kontakt til Sportsmaster ang Jakke/T-shirt.15. Evt. 

 • HUSK alle kvinder i bestyrelsen at der på fredag d. 31/5-2019 er Drinks Party på Hotellet. 

 • Der skal huskes at der i fremtiden kun kan lejes 1 karavane ad gange. Skal derfor gøres i god tid når man har en dato.

 

 • Forslag til nye datoer til møde: 

  • Tirsdag d 18/6-2019 kl. 19.30 på hotellet

  • Søndag d. 23/6-2019 kl. 10.00 på hotellet

 

 1. Dagsorden til det næste møde vil være:

 1. SE-midler.

 2. Julebelysning.

 3. Tour de Jammerbugt. 

Referat af bestyrelsesmøde 18/06-2019

 1. Evaluering af skovsgaard dag:

Der er i bestyrelsen en positiv stemning for arrangementet. Der var flot med besøgende hele dagen. Der har været udefra et forslag om ikke der kunne blive solgt pølser og øl/vand. Dette går vi tilbage med til brugsen og Hotellet. 

Der er enighed i at vi fortsætter konceptet som det har været hidtil. 

 1. GGP:

Information om hvordan det foregår til GGP. 

Der laves en liste om hvem fra bestyrelsen der kan hjælpe på hvilke dage. 

  • 04/07-19 - Kari, Henrik, (Helle D), Heidi, Flemming

  • 11/07-19 - Kari, (Helle D), Anne-Marie,

  • 13/07-19 - Kari,Anne-Marie, Flemming

  • 18/07-19 - Kari, Helle D,(Heidi), 

  • 25/07-19 - Helle D, Heidi, 

  • 01/08-19 - Henrik, Helle D, (Kari), Flemming

 

 1. Træer:

Der har været taget kontakt til Vagn fra Købmandsgården. Der er blevet lavet lidt ved træerne, der er fjernet græs og de gamle stolper er taget væk. Der er uvished om det er dem eller kommunen der har gjort det.

Der mangler at sætte remme omkring dem, dette skal gøres inden efteråret. Heidi tager kontakt til Vagn om dette. Søs tager kontakt til Anne Mette Ulstrup ang. det sidste træ som skal plantes.

 1. Flagstang:

Der arbejdes fortsat på endnu engang at søge penge hjem til flagstang 

 1. Knæk Cancer:

Der er nu lavet et program for ugen hvor Skovsgaard knækker Cancer. Der vi i løbet af ugen blive lavet begivenheder på Facebook for ugen.

Der aftales at alle i bestyrelsen gør hvad de kan for at hjælpe til i uge 43. Og gerne søndag den 20. oktober til det første arrangement. (Bingo Banko) 

 1. Julebelysning:

Der er stor enighed i bestyrelsen om at vi skal beholde de røde lamper igennem byen til jul. 

Søs spørger jørn om priser på evt. på nye stjerner til byen istedet for juletræer.  

 1. SE midler:

Når der er er kommet tilbud på priser, vil vi søge om SE midler til fornyelse af julebelysningen.  

 1. Tour De Jammerbugt:

Der informeres om hvordan dagen forløber (det vi ved indtil nu) der bliver et møde hvor Kari og Helle deltager. Vi arbejder på hvad der skal foregå her i skovsgaard da dette er startbyen. Vi har brug for at hele bestyrelsen hjælper til. Vi skal have en station ved Canada med vand og frugt.

Bod på Gjøl hvor vi sammen med hotellet skal sælge mad når alle er kommet i mål.  

 1. Næste møde Torsdag 8 august 2019 kl. 19-22 (ca)

  • Tour de jammerbugt

  • Træer

  • høstmarked

  • knæk Cancer

  • Flagstang

  • Julebelysning

  • Halloween

  • Pakkeauktion.

  • Velkomstpakke/folder til nye i byen. 

  • Velkommen til verden. Storken. (Gave til nyfødte i byen)

  • Modebørs på hotellet. 

  • Forslag om der skal søges hjem til bord/bænke på græsarealet ved brugsen.

 

Referat af bestyrelsesmøde 12/08-2019

1. Eval. GGP: Der skal til næste år være en mere detaljeret bemandingsplan. Der skal laves en forventning aftale med hvem der gør hvad. Der skal være større deltagelse fra de andre foreninger som står for arrangementerne. 

Ang. maden kunne det måske være en ide med lidt lettere anretninger som hurtigt kan komme ud til de spisende gæster. (Er hørt fra nogle af gæsterne)

Justering af priserne på drikkevarer. 

Der afholdes evalueringsmøde i GGP snarest. 

 

2. Tour de Jammerbugt: der afholdes Tour De Jammerbugt torsdag d. 15/8-19. Marian Madsen står for opvarmningen for alle hold i et lidt specielt udklædning. PS2 2 pædagoger samt brugere møder ind ved hallen kl. 15.30 og hjælper med div ting indtil det er færdig. Der lånes bord fra hallen/boldklubben hvorpå der vil blive stillet an med vand, frugt, chokolade og hjemmelavet proteinbar fra hotellet. Der er købt ind igennem brugsen, der er lånt en køler i brugsen så vandet kan holdes koldt. Dette henter Flemming og Helle D torsdag kl. 12. Der er kommet balloner fra Tour de Jammerbugt som skal pustes op og sættes op gennem byen. Der er aftalt med Carsten Friis at der kommer flag op igennem byen. 

Der laves goodiebags hvor der vil være forskellige ting fra byens virksomheder. Vi i borgerforeningen ligger et knæk Cancer badge samt en oversigt over uge 43 samt et gavekort på første års medlemskab gratis.  

3. Træer: Der skal tjekkes op på hvordan det ser ud med vores trær fra byskiltet og til hovedvejen. 

4. Flagstang: Der er fra John olsson side sagt at vi igen skal søge om penge til at få denne flagstang. Kari tjekker op på sammen med Carsten Højen om at få lavet en ansøgning så vi igen kan søge om penge til flagstangen.

 5. Knæk cancer: Styregruppen er i fuld gang med at lave programmet helt færdigt. Starter fra den 20 oktober til den 26 oktober. Programmet er lagt ind på vores hjemmeside. Der vil blive lagt begivenheder ind på vores facebookside samt mere information på hjemmesiden. 

Ang. arrangement torsdag med lysceremoni arbejder Kari og Helle D på en lidt mere anderledes måde at lave dette på.  

6. Sylvester Larsen: Sylvester Larsen (søn af Kim Larsen) har givet et tilbud om at komme hertil byen og holde en koncert for 10.000. Det er prøvet før af hotellet og musikforsyningen, men dette har ikke vist sig at være en succes. De vil derfor ikke være med i at arrangere dette. Der gives svar tilbage til Sylvester Larsen at vi ikke på nuværende ønsker at tage imod tilbuddet. 

7. Julebelysning/ SE midler/ mappe til ny tilflyttere i byen: Der er lånt et mappe fra Birsted borgerforening med reklamer for deres by. Dette er noget som vi også gerne vil have lavet. Dette skal gøre i år. Der aftales at der laves et møde hvor dette er punktet sammen med julebelysning og SE midler. 

8. Nyt møde: 

Møde Søndag den. 15/9-19 kl. 9.30 med dagsorden:

 • SE midler

 • Julebeslysning

 • Velkomstmappe.

 

Møde Torsdag den. 03/10-19 kl. 18.00. Dagsorden kommer senere. 

9. Evt.: Der skal tages billeder til hjemmesiden derfor er det VIGTIGT at ALLE tager deres t-shirt med til mødet den 15/9-19 så der kan blive taget billeder af alle fra bestyrelsen. Referat af bestyrelsesmøde 15/09-2019

 

Dagsorden:

 1. Bingo Banko. Knæk Cancer uge)

 2. SE midler

 3. Julebelysning.

 4. Velkomstmappe. • Bingo Banko i ugen 42. Der skal indsamles gaver til dette. Vi bruger den liste som vi har til Pakkeauktion. Der skal høres om der kan gives til både Knæk Cancer og Pakkeauktionen. Pakkerne skal afleveres på PS2. Kun til knæk Cancer Bingo Banko. Får man pakker til Pakkeauktionen. Beholder man disse hjemme indtil der afholdes pakkeauktion. Er der svar eller skal der hentes gaver er der 2 pædagoger og brugere som vil samle sammen mandag, tirsdag og onsdag i uge 42. Folder for begivenheden bliver delt ud i weekenden 39 af PS2’s brugere. 

Der skal fra borgerforeningens side sidde folk ved indgangen. Søs laver byttepenge. Giver besked til Kari eller Helle D når disse er klar.

PS2 sørger for at der er nogle som laver kage til arrangementet. 

Det er brugere og os fra borgerforeningen som hjælper med at tjekke plader og give gaver.

 

Familiebingo til støtte for Knæk Cancer 2019

Søndag den 20. oktober 2019 kl. 14 er der tid til Bingo Banko på Skovsgaard Hotel. Dørene åbnes kl. 13.00 Max. plads til 100 personer.

Tag familie, venner, naboer i hånden og oplev Årets Bingo Banko til fordel for Knæk Cancer.Per Iversen kommer som opråber.

Vi lover masser af spændende præmier, både til store og små.

15 kr pr plade, så alle kan være med og alle pengene går til Knæk Cancer.

Der bliver mulighed for at købe: 

Kaffe 10,-

Kage 15,-Knæk Cancer uge 43 2019

Saft 5,-Indsamling i Skovsgaard

Sodavand 20,-

Øl 30,-

Overskud går til 

 • Velkomstmappe.: Der er set velkomstmapper fra Biersted og Nørhalne. 

Nørhalne har lavet en pose med 10 punkter om byen på. Dette vil vi måske også gerne have her i byen. Der vendes med Jenny, Erik, Leo mht til Poser om disse skal laves til div arrangementer hvor der skal laves goodibags.

 • Der aftales at borgerforeningen samler ind til en velkomstmappe fra div. i byen.

 Derefter er det Søs i Landsbyhjørnet som laver den. Der sendes mail ud til de forskellige foreninger. 

 • Der er besluttet at punkterne SE midler og julebelysning er udsat til Januar måned. 

Næste bestyrelsesmøde er Torsdag den 3/10-2019. Her er det MEGET VIGTIGT AT ALLE KOMMER.   

 

Referat af bestyrelsesmøde 03/10-2019

1. Samarbejde bestyrelsen.

Der gøres klart at det er vigtigt at alle møder op til møder. Og at alle giver tilkende når der sendes ud på mail og messenger. Der bliver travlt den kommende periode. Og her er det vigtigt at man melder klart ud hvad man kan og hvad man ikke kan. 

 2. Status uge 43 - arbejdsplan?  “stunt” Brugsen? Bingo/banko? Status pakker?

Der er ikke blevet lavet en arbejdsplan over det “stunt” der skulle laves omkring Knæk Cancer i Brugsen. Vi skal stå over i brugsen fra 15.30 til 17.30 ca og lave reklame for Knæk Cancer. 

 • Flemming og Anne Marie laver “stunt” i brugsen onsdag d. 9/10-19 fra 15.30 - ?

 • Kari og Helle laver “stunt” mandag d. 14/10-19 kl. 15.30 - ?

Arbejdsplan for uge 43. (sendes ud til bestyrelsens medlemmer i uge 41)

 3. Landsbyhjørnet.

Landsbyhjørnet startede op fredag d. 27/9-19 på Hotellet. Der var 5 den første dag. Det fortsætter hver fredag fra kl. 10-12.

 4. MobilePay.

Der skal arbejdes med at starte dette op. Dette gøres til det næste år.

 5. Frivillighedsfest.

Der er sendt en invitation ud til alle som frivilligt hjælper på hotellet. Borgerforeningen har også fået denne. Vi er alle inviteret. Vi møder ca. 5-6- stk op.

 6. Pakkeauktion.

21/11-19 afholdes der den årlige pakkeauktion. Starter kl. 17.30 med spis-sammen. Prisen bliver sikkert det sammen som sidste år.(105 voksne -børn 45) Menuen som sidste år. (se begivenhed)

 Vigtgt at alle fra bestyrelsen kommer.

Der spørges Erik om han vil være auktionarius igen i år. Dette siger han ja til.

Flemming, Anne Marie, Helle D og Kari dækker bord.

HUSK. Bestyrelsen skal selv tilmelde sig Spis-sammen. 

 7. Flagstang.

Der er enighed i bestyrelsen om at dette skal tages op på næste generalforsamling 2020.

 8. Træer.

Ser fint ud. Vej og Park holder det så fint.

 9. Poser som goodibags.

Dette arbejdes der videre med sammen med hotellet og Brugsen.

10. Juleklargøring.

Der sættes julebelysning op i byen lørdag d. 23/11-19. Her deltager: Knud Erik, Søren K, Henrik Thomsen, Sune, Niels K, Jørn, Kristoffer, Nicholaj. 

Det arbejdende folk spiser Stjerneskud på hotellet.

Der klargøres i værkstedet onsdag d. 20/11-19 kl. 18.30.(Nordvangsvej) Her deltager: Flemming, Jørn, Knud Erik, Søs, Niels Kjærulff, Søren K, Henrik G. 

Søs kontakter Sune M ang. Træer

Tages ned igen d. 28/12-19 kl. 10.00

 11. Jul i Skovsgård.

Lørdag d. 30/11-19

Der afventes at der indkaldes til et nyt møde evt. uge 43 eller 44

 12. Evt. - Halloween

Fredag d. 1/11-19. Der er talt med Folmer at det skal afvikles som det plejer.

PS2 og borgerforeningen pynter hotellet op. 

Henrik, AnneMarie,Flemming kan ikke deltage. 

Søs deltager hvis helbredet er til det.

Muligvis Kari, Helle, Heidi.

Referat af bestyrelsesmøde 06/11-2019

Eval. uge 43. Er meget positiv over hvordan ugen er forløbet. Der har været stor tilslutning af forskelligt publikum. Dog snakkes der om at der mangler folk fra de andre lokale områder. Der er enighed om at det var et meget bredt program der var lavet. Dog undres det i bestyrelsen at der stadig er mange som ikke fra byen deltager. B.la de unge. Hvordan kan vi få dem til at deltage noget mere? evt. lave arbejdsgrupper til næste år.

Der er evalueringsmøde i styregruppen d. 11/11-19 

LUP torsdag 7.11.19. Kari opfordrer meget til at man møder op til dette møde. 

 Halloween.: Helle klitgård var på hotellet kl 14 sammen med PS2. Der var desværre ikke så meget pynt som regnet med. 

Næste år er det STU som hjælper med at pynte op og tage ned samt laver halloween pynt også. Dette er kun til hotellet. Steffen Moes laver igen til skoven. Søs har lovet at opmagasinere det indtil næste år.  

Hjerteløbere. Der er modtaget en mail fra Mogens Gade. Der er en Steen Andersen fra Fjerritslev som inviterer ind til informations møde ang. Hjerteløbere.Det er opstartet i flere af de omkringliggende byer. Der er svaret til ham at vi gerne vil deltage i dette. Vi afventer dato for mødet. 

Pakkeauktion. Menuen er som den plejer.

Prisen for medlemmer af Skovsgaard Borgerforening er:

105,- for voksne og 35,- for børn.

Prisen for ikke-medlemmer:

115,- for voksne og 50,- for børn

 

Anne-Marie, Flemming, Kari dækker bord kl. 16. 

Heidi deltager senere. Helle Dam kommer ikke. Erik er Auktionarius.  

Helle Dam Sørger for at give Kari sang hæfter.

ALLE skal sørge for de gaver de skal have samlet ind. 

 

Klargøring til opsætning af juletræer mm.

Der sættes julebelysning op i byen lørdag d. 23/11-19. Her deltager: Knud Erik, Søren K, Henrik Thomsen, Sune, Niels K, Jørn, Kristoffer, Nicholaj. 

Det arbejdende folk spiser Stjerneskud på hotellet.

Der klargøres i værkstedet onsdag d. 20/11-19 kl. 18.30.(Nordvangsvej) Her deltager: Flemming, Jørn, Knud Erik, Søs, Niels Kjærulff, Søren K, Henrik G, Anne-Marie.

Søs har kontaktet Sune og han sørger for at der kommer 23 små juletræer til dagen.

Tages ned igen d. 28/12-19 kl. 10.00

Lørdag 30.11.19. - boder, julemand mm. Programmet ligner det som sidste år. Der startes i hallen mellem kl. 8-9 med rundstykker og underholdning fra Folmer. Børnene går i klasserne i de forskellige værksteder. Der sælges risengrød og sandwich som hotellet laver.

Kari har fået accept til at Brovst Pigegarden spiller på dagen. Kari tager kontakt til Politiet ang. trafiksikkerhed.

Helle Dam finder sanghæfter fra sidste år og disse gives videre så pigegarden kan øve på disse op til dagen. 

Der synges sange på parkeringspladsen ved brugsen. Hvor også juletræet bliver tændt.

Derefter går vi på hotellet hvor programmet er som vi “plejer”. Der er spurgt om Henrik Skøtt vi sørge for at der bliver spillet til sangene på hotellet.

Der arbejdes på at boderne kommer over til Kristian Kronborg på hans parkeringsplads. Dette afventer vi svar på om kan lade sig gøre.

Karavanen sættes op om formiddagen kl. 9.00 Søren K og Tage kommer. Helle Dam, Kari, Anne-Marie, Heidi, (Kristian K) Søs og Jørn.

Skal pakkes sammen igen senest kl. 14.30

 

Julemanden er der styr på. 

Kari bestiller karameller og slikposer i brugsen. 

Sanghæfter får Helle Dam styr på.

PS2 sørger for at der er fiskedam igen i år.

Der spørges om Hotellet vil sælge gløgg, æbleskiver, saftevand og kaffe.

Boderne starter op fra kl. 11.00

 

Boder: (Henrik G spørger Kristian ang opstilling af boderne)

PS2 - Helle Klitgård.

Cenillen - Kari.

Råd og Dåd - Søs.

Den gamle sparekasse - Heidi.

Stafet for livet - Henrik. 

Co-stalden - Søs.

Birgit - Kari.

Birtheslyst(Per) - Kari.

Honning - Søs.

Brugsen - Kari

Spejderne - kommer og laver pandekager osv. 

Evt. 

Der er igen arrangement med tog hos Jonna og Frank Moes d. 7/12-19 Der skal findes et par stykker fra borgerforeningen som kan være der. 

Næste møde: Onsdag d. 15/01-2020 kl. 18.30.