Bestyrelsesmøde 11/1-2018

Deltagere: Flemming, Søs, Kari, Helle D, Helle K

 Afbud: Mette H

 

  1. Eval. Pakkeauktion: der har været sure miner om at ikke alle har fået reklamer ens på fb, så derfor fremover tager vi billeder på selve dagen og lægger dem op på fb. Ikke løbene inden, som vi får gaverne ind. Vi fortsætter med samme menu, måske bliver den lidt dyrer.           Julebelysning: vi skal være Obs på der skal laves en kæde til de små juletræer. De står på Helle K’s loft. Vi skal have styr på at aftaler ved nedtagning alle møder op.       02.12 og julemanden kommer: Kari skal ikke stå for så meget næste år. Det var en hel fantastisk dag. 1. Dec 2018, håber vi på skoledag igen.
  2. Grøn dag: den 24/3 10-12 Kari aftaler med Brugsen ifht. Pizza m.m. Mette H står for seddel til Flyers. Husk at sætte påskeliljer i krukkerne. Fire stk i hver kumme. Helle K sørger blomsterne. Krukkerne bliver først malet til sommer.))))))))))))))))))))))))))))))))
  3. Dilettant med bordformænd, hver bordformænd skal se om de evt. Kan få ti med hver. Efter stykket vil der være festivitas.10/3-2018 hotellet spørges om menu. Man kan købe billige drink. Helle D spørger DJ om pris. Der skal deles foldere ud.  Gevinst gavekort på 300kr til hotellet til den bordformand der samler flest folk. 10 bordformænd, Kari, Flemming, Helle D finder folkene.
  4. Fællesspisning 25/1-1/3-5/4-3/5-7/6-  Flyers bliver delt ud i weekenden af Poststrædet2. Søs sørger for legekasser til den første dato. Kl 18-20
  5. Drinksparty. Kari finder ud af nogle datoer.
  6. Flagstang: Flemming følger op på ansøgning ved sparekassen Vendsyssel.
  7. Generalforsamling:  indstilling til årets borger skal være Kari i hænde senest 1. Marts. Det skal lægges ud på Facebook. Vigtig med dato. Det Jenny Østergaard og Per Salling der er med i udvalget, sammen med Kari. Generalforsamling er den 15/3 kl 18.00. Der skal laves en ny indbydelse. Helle Klitgaard laver indbydelsen.. Mette H, Søs, og Helle K er på valg. Søs og Helle ønsker genvalg.      Skovsgaard dag 16/6-2018 Søs, Kari, Helle D er i udvalget.
  8. Stemme dørklokker: Søs laver en mandstælling på hvilke medlemmer vi har haft i 2016+2017. På bestyrelsesmøde den 6/2-18 bliver der gjort op hvem der går til hvilke døre. Dette skal gøre i uge 6, 7, og 8. Selve indkaldelse og grøndag SKAL omdeles i uge 9 og senest søndag D. 4/3-18 idet den skal være i folks postkasser seneste mandag den 5/3-18 kl. 06.00
  9. Øvrige punkter tages næste møde den. 6/2 kl 19-21 med forplejning (lidt)

Bestyrelsesmøde d. 6/2-2018

Deltagere: Kari, søs, Flemming, Camilla, Helle K, Helle D

2. Giver vi til borgers begravelse. Det mener vi ikke.

3. Offentlig møde på tirsdag, ang. Lejeboliger i byen. Der kommer en fra Fjerritslev boligforening og fortæller om muligheder i skg. Mogens Gade deltager også. Helle D, Søs og Kari deltager.

4. Cocktail fredag    16.febr. 16. Marts, 13. April, 25 Maj, 22 juni. Helle har lagt dem på hjemmeside. Camilla ligger på Facebook.

5. Ansøgning sendt til sparekassen Vendsyssel ang. Flagstang, vimpel, flag og havemøbler, hyndeboksen hynder m.m. til Global Garden.

6. Grand prix, fantastisk arrangement, vi har søgt midler hjem til dette.

7. Der modtaget midler fra Kvinde netværket, efter ansøgning, hvor vi har købt kasser med legetøj til hotellet.

8. Vi har glemt at hente penge ved co.møller, Jette og Dagli Brugsen til julebelysning/ flagkonto. Kari påtager sig denne opgave.

9. Spis sammen - hvem dækker bord.: 1/3 PS 2 dækker bord 16.00 ca. 5/4,3/5, 7/6 Kari spørger hver gang hvem der dækker bord næste gang.

10. Evt.

Generalforsamling den 15/3 kokken finder en menu til ca 70-80kr. Sidste tilmelding den 8/3 Søs har lavet indkaldelse til general forsamling Helle K, Søs og Mette H er på valg.

De skal senest være ude den 1. Marts kl 06.00.

Der kommer 5 skriv der skal deles ud. De skal gerne være ude i weekend i uge 7 fra fredag den 15-20/2 Mette H tager ny skg, Helle D, fra total mod hovedvej til og med Nordvangsgade. Flemming tager fra Poststrædet til Torslev, Flemming tager også modsat side. Søs tager Aarup og sidegader. Camilla tager Torslev. Helle K tager Attrup.

 

Grøn dag den 24/3 marts 10-12. Der er styr på poser og tænger m.m. Kari har spurgt Brugsen om pizza og Helle K sørger for blomster til kummerne. Deltager fra bestyrelsen Camilla, Flemming, Helle D, Kari og Helle K Poststrædet 2 sørger for at komme af med affaldet.

 

10. Marts Dilettant, Kim skal have 2500kr for musik hele aften. Der bliver fordelagtige priser for drinks. Helle D og Kari har lavet program for aftenen. Vi skal finde to til at stå i bar. Camilla prøver at finde to til baren. Søs sørger for to til at sidde ved indgangen.

Den 13. Marts Helle K og Søs sidder ved indgangen kl 18. Mette H, Flemming, Helle K har kage med.

 

Meyers madhus, projekt i skg og hotel, hvilke muligheder for mad på hotellet fremover, Kari var indbudt til møde med dem ifht. Kari har lagt vægt på prisen ikke skal være højere.

 

Vi mangler at få lagt vores referater ud på hjemmesiden. Helle D sørger for det hurtigst muligt. Samtidig er vi for langsomme til at svare på spørgsmål på hjemmesiden. Vi sørger for at der ligger referater for fem år af gangen. Søs laver en mappe med de gamle referater.

Helle D slår fra så man kan skrive kommentarer. Det skal være sådan at folk kan sende en mail.

 

Når man åbner en besked på Facebook har man ansvar for at få gjort noget ved dette.

 

Julebelysning der er kommet en forespørgsel om vi er interesseret i billige julestjerne, i stedet for juletræer. Os der sidder i borgerforeningen pt. Synes vi skal bibeholde julebelysning som den er nu. Så vi takker nej til billige julestjerner.

 

Hjerteløbere: Kari spørger Brugsen om der er nogen der er tilknyttet hjertestarteren som. Kunsten at redde liv. hjerteløbere.

 

Børnepriser 3-12år. 0-3 altid gratis.

 

 

Næste møde den 20/3 kl 19-21: singelfest, posefest, velkomstmappe til nye borgere, hjerteløber, 

Bestyrelsesmøde 20/3-2018

Bestyrelsesmøde i Skovsgaard borgerforening. Den 20/3-2018


1. Evaluering generalforsamling. Knap så mange unge deltagere, ellers pænt tilslutning. Menuen var super lækker og fin til prisen, vi tager tilsvarende næste år.


2. Konstituering af bestyrelsen. Genvalg med de poster der er. Dvs. Kari formand, Flemming næstformand, Søs kasser, Helle D hjemmeside, Helle K sekretær, Camilla pr på Facebook, Mette H.


3. Grøndag den 24/3 10-12. Brugsen sørger for frokost, vi køber drikkevarer. Søs har købt poser, handsker og tænger. Helle har bestilt te te, små påskeliljer. Vi får ekstra påskeliljer fra gymnastikforeningen. Vi låner trailer fra Ps2. Kari byder velkommen og uddeler ruterne, derefter tager hun hjem. Søs melder afbud. Helle K sørger for affaldet kommer væk.

4. Info flagstang vi afventer svar fra spar v fonden. GGP der har været møde og der er skåret ned
til 3-4 bands. Vi har lovet at hjælpe fysisk. Vi har ingen penge vi kan støtte med. Drinksparty, det går super godt. Spis sammen kører også stadig super fint. -der er 4 der har sat sig på borddækning næste gang den 5.april. Børnenesdag, vi er blevet spurgt om vi i borgerforeningen vil stå for et arrangement for børnene? Vi kan love at vi kommer med kartoffelmassakren.


5. Hjerteløbere. Vi har fået flere forespørgsler om vi ku lave en hjerteløbergruppe. Tryg fonden har lavet et forsøg i region hovedstaden og der står på deres hjemmeside at de i 2018 vil udvide området. Helle K ringer og forhører sig.


6. Info til skærm ang. Årets Borger, dette sørger Camilla og Helle for. Vi skal sørge for så meget så muligt kommer i aviserne. Den bedste reklame og aviserne vil mægtig gerne have. PC værksted, forslag om de skulle hjælpe med vores hjemmeside for småpenge. Pt vil Helle D gerne selv gøre det. Vi vil gerne have hjælp af pc værkstedet til info skærmen, de må gerne tage fra vores Facebook side og ligge det ind., så mange billeder og kort tekst som muligt. Får vi brug for hjælp til hjemmesiden vil vi bruge pc værkstedet.


7. Posefest: en anden forening har sat noget igang i Brovst og vi tænker ikke det skal være i skovsgaard, når det er i Brovst, så vi venter og tager beslutning, hvis vi bliver spurgt om vi vil hjælpe.


8. Næste møde den 28 maj, Kari gir en bette ting til mødet. Fremtidige arrangementer- medlems opdatering- prisforskel og fysisk salg af billetter- Julebelysning - dillettant.


9. Kommende Julebelysning. Vi skal fremover huske at til hvert arrangement vi har bør vi være 2-3 personer fra bestyrelsen hver gang.


10. Male kummer Købmandsgaarden. Vi spørger Købmandsgaarden. Søs ringer og spørger Vagn, evt inden 10 maj. Helle og Helle pynter kummer den 5 maj kl 10


11. Skovsgaard festuge spørger om vi vil give et sponsorat. Vi har ingen pengebeløb, men hjælper gerne med et arrangement er givet videre.


12. Kommende møde ifht Skovsgaard dag den 16. Juni. Nærmere info senere.


13. Bosætningsgruppen mødes på fredag. Der er møde den 16. April ifht kommende lejeboliger. De arbejder også på hvordan man laver pr.


14. 1. Maj kommer Meyers madhus, Kari informere senere.


15. Suppleanterne skal fremover have tilsendt vores dagsorden og referater. De må selvfølgelig gerne deltage i vores møder, men de har ingen stemmeret.

 

Bestyrelsesmøde 4/9-2018

Skovsgaard Borgerforening bestyrelsesmøde den 4/9-2018

 

Deltagere: Kari, Flemming, Søs, Camilla, Helle K, Helle D

Afbud: Mette

Invitation til introtur. Input -vidensdeling fra andre lokalsamfund. Vi takker nej.

 

GGP: vi skal blive bedre til at give besked om hvornår vi kan hjælpe også af hensyn til planlægning. Fortsætter fremover som nu.

 

Halloween: Helle kontakter Folmer det er 2/11 det passer på hotellet. Næste år 1/11-2019

 

Mange datoer:

spis sammen 6/9, 11/10, 20/11 Pakkeauktion kl 17.30, 17/1, 7/3 kl 17.30 derefter Dilettant, 11/4, 9/5, 16/6 Skovsgaarddag. 3/10, 21/11 Pakkeauktion,

 

Drinksparty : 28/9, 9/11, 30/11, 25/1

 

Julemanden kommer: 1/12

 

Kummerne: vi sætter nye buksbom og efeu hvor der mangler. Flemming sørger for dette.

 

Hjerteløbere: Helle K vender den med Leo igen om han har hørt noget fra firmaet.

 

1/12 jul i Skovsgaard, vi har læst os til at vi er deltagende, så vi venter på henvendelse fra skolen? Vi har planlagt “julemanden kommer” denne dag.

 

Manglende betaling medlemmer, Kari sørger for dette.

 

Markedspladsen: henvendelse fra borger i byen, men området er kommunens og vi har intet med det at gøre. Kari sender besked tilbage.

 

Penge Jenny: der er sket en misforståelse ifht. Bosætning m.m. Kari får afklaring herpå.

 

Bosætning: orientering fra Kari.

 

Juleplan: 20/11 Pakkeauktion

Kari spørger om Thorkild vil være auktionarius + spørge om Dora vil donere mandelgave, samt om Brugsen vil til børnene. ( Kari )

Helle D sørger for sangark

 

Alanya - Camilla

Hr. Nielsen - Helle K

Pen og papir - Flemming

Bugtens bryghus - Søs

Stena Line - Camilla

Dayz Rønbjerg - Camilla

Rønnes Hotel - Camilla

Feriecenter Slettestrand - Camilla

Tinas taxi - Helle K

Karsten Hansen- Helle K

Dagli Brugsen - Kari

Kristian - Helle K

Den gamle sparekasse - HelleK

Købmandsgaarden - Helle K

Salon m og K - Flemming

Sadelmageren - Kari

Skovsgaardlund - Kari

Skovsgaard hotel - Kari

Smarteting - Søs

Hallen - Camilla

Powerlift - Kari

Co Møller - Helle D

Råd og dåd - Mette H

Han Herred Bowlingcenter - Helle D

Brovst rideklub - Helle D

Carsten Bak - Flemming

Skovsgaard musikforsyning - Kari

Motionsklubben - Kari

Den fodkolde - Helle D

Bella Italia - Mette H

Halvrimmen bageren - Flemming

Brovst konditoriet- Helle D

 

Søs køber børnegaver for ca 500kr

 

29/11 juletræer oppe ved Thorkild, Kari spørger om det er ok, ligeledes spørge om der mulighed for hjælp af teleskoplæsseren. Juletræer sættes op den 1/12. Og tages ned den 30/12.

Flemming spørger Jette om vi igen kan få æbleskiver hos hende når der bliver lavet juletræer.

Jørgen vil gennemgå julelamperne.

Søren Klitgaard kigger på juletræerne fra skolen.

 

Mette H sørger for juletræer som vanlig???????

 

Næste møde 9/10 kl 18.30 finpudsning af juleplan + planlægning af generalforsamling 2019