Referat Generalforsamling 15/3-2018

Generalforsamling Skovsgaard håndværker og borgerforening den 15/3 2018


1. Valg af dirigent og stemmetællere. Ida Larsen dirigent. Karsten og Per S
stemmetællere. Det er retmæssigt indkaldt til generalforsamling.
2. Formandens beretning. Se bilag 1
3. Aflæggelse af regnskab, ved Søs. Se bilag 2
4. Valg af bestyrelsen Inger Marie Pedersen, Helle Dam, Mette Hyllested,
ønsker alle genvalg.
5. Søren klitgaard og Britta Langgaard er suppleanter.
6. Revisorer Kurt Als og Karen Hansen valgt.
7. Indkomne forslag: skal vi bytte juletræerne ud til Julebelysning med evt.
Julestjerner forslag om at nedsætte et udvalg. Det er besluttet at
bestyrelsen må tage endelig beslutning om Julebelysning. Alle synes dog
at lamperne skal forblive som julebelysning.
8. Evt. Kan man gøre noget for forskønnelse af indkørsel af byen?

Kåring af årets borger 2018
Kari Blandow

Bilag 2.
Regnskab 2018