Generalforsamling 2021

Generalforsamling d. 15.09.2021 på Arentsminde Cafeteria.

 

 1. Valg af dirigent (mødeleder).

Egon.

 1. Valg af stemmetællere.

Ove og Mark

 1. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

Er overholdt.

 1. Formandens Beretning.

Bliver godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskabet.

Bliver godkendt.

 1. Godkendelse af formandens beretning og regnskabet.

Er godkendt af alle.

 1. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

 1. Indkommende forslag fra medlemmerne. - Skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Ikke kommet nogen forslag.

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

Kari Blandow Bratholt (modtager genvalg)

Flemming Beck (modtager genvalg)

Heidi Krogh Jonassen (modtager ikke genvalg)

Henrik Grønborg (modtager genvalg)

 

Jonna Jacobsen er valg til nyt medlem af bestyrelsen.

 

 1. Valg af suppleanter. 

Jørgen 1. suppleant 

Mark    2. suppleant.

 

 1. Valg af revisorer.

Gurli 1. revisor

Marian  2. revisor

 

 1. Valg af revisorsuppleant.

Pernille

 

 1. Eventuelt. 

Ingenting til eventuelt.

 

Kåring af Årets borger.: Pernille Mortensen. 

Konstituerende Bestyrelsesmøde  15.09.2021

 

Formand: Kari Bratholt.

 

Næstformand: Flemming Beck

 

Sekretær: Helle Dam

 

Kasser: Søs

 

Bestyrelsesmedlem: Jonna Jacobsen

 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Grønborg

 

Bestyrelsesmedlem: Anne Marie Krag.

 

Facebook/hjemmeside ansvarlig: Flemming Beck og SøsNæste bestyrelsesmøde 11.10.2021 kl. på Arentsminde Cafeteria.