Referat generalforsamling 28. Marts 2017

 

Referent: Helle Klitgaard

 

Husk at tjekke, vedtægter og dagsorden til næste generalforsamling

 1. Dirigent: Kurt Als foreslås og vedtages. Varsling rettidig. Stemmetæller Søren Klitgaard og AnneMarie Als
 2. Formandens beretning. Se bilag.
 3. Gennemgang af regnskab. Der kommer ikke girokort ud pga. prisen. Vi har samtidig sparet på kopier og sendt info ud om medlemmer sammen med kalender for aktiviteter i byen, måske mere tydeligt med medlemsbetaling. Godkendt.
 4. Indkomne forslag. Kan borgerforeningen lave et skriv om at man rydder op efter sin hund. Forslag om at man sætter en seddel i folks postkasse om at de skal rydde op. Reklame gennem folketale. Sige det til vedkommende når man ser det. Borgerforeningen skriver en reklame om at holde byen ren evt. Pressemeddelelse, Facebook. Borgerforeningen tager også gerne imod, hvis nogen har navne, så afl vi en seddel til postkassen.
 5. Borgerforeningen har forslag om at der er prisforskel på medlemmer og ikke medlemmer til f.eks. Pakkeauktion. Bange for at nogle vil blive støt over dette, prisforskel ikke være for stor. Glade for dem der vil deltage. Nye tilflyttere et års gratis medlemskab. Evt. Ringe til dem der ikke har betalt, men som tidligere medlemmer. Evt lave pris for maden til generealforsamling. Tage pris for maden og gratis for generalforsamling. Dilittant f.eks prisforskel for medlemsrabat for medlem. Så det kan betale sig at være medlem. Forslag godkendt af fremmødte.
 6. Valg til bestyrelsen: Kari, Camilla og Helle ønsker genvalg. Flemming ind i bestyrelsen. Kaj og Søren 1. Og 2. Suppleant.
 7. Suppleanter: Kaj og Søren
 8. Valg af revisorer: Kurt Als og Karen. Suppleant : Dora.
 9. Medlemskab. 75kr for enlige og 150kr for par. Børn er med gratis
 10. Evt. Er det ok med fælles folder med aktiviter. Godt med reminder på Facebook. Gerne priser på folder. Gerne del noget mere og betal til den og den dato på Facebook. Køre også på skærmen i Brugsen. Info ligger også på hjemmesiden. Alt info kommer også på folder og bliver ved med dette. Undersøge mulighed for SMS service- hvad koster dette? Evt. Undersøge hvilke medlemmer der kunne tænke sig reminder på papir. Eller folk giver borgerforeningen besked hvis de vil have reminder på skrift.
 11. Forslag om spissammen aftener. Hvilket borgerforeningen i forvejen arbejder med. Evt. Påtænke om der skal være samarbejde med andre foreninger i byen?
 12. En tak til borgerforeningen for et flot stykke arbejde.
 13. Årets borger. Thorkild Jespersen stort tillykke.

 

Peter Nielsen vil gerne have tlf besked når der er reminder tid 98231579/22168236

 

Medlemskort??????