Bestyrelsesmøde 17/1-2017

Bestyrelsesmøde 17.01.17.

 

Deltagere: Kari, Pernille, Mette H., Helle D. Søs, Camilla, Helle K.

Referent: Helle K.

 1. Eval. Efterår.

 2. Halloween den 28. Oktober. Vi vil gerne fortsætte samarbejde med menighedsrådet om halloween, Helle K. Taler med menighedsrådet om samarbejdet, vi foreslår den 27. Oktober, vi har reserveret hotellet.  

 3. Pakkespil, Købmandsgaarden vil gerne hjælpe med uddeling af foldere, vi må gerne selv tale med de unge mennesker. Fint udbud af gaver. Fint tilslutning til selve aftenen. Det skal fortsætte som det plejer. Næste gang den21.11.17.

 4. Julelys/ pynt af kummer: fyr Kaj, bøgegrene,Mia og Peter, røde grene,søs,  troldegrene, søs, gran skal bestille ved Camilla. Juletræer bestilles Sune også det store. Lyskæder der er købt nye til mange af juletræerne. Dato hedder den 30. November sættes op den 2. Dec kl 9.30 tages ned den 30/12 kl9.30

 5. Julemanden kommer, det gik super godt flot fremmøde, snakker om at flytte det til første søndag i advent. Den 3./12. En ide kunne være samarbejde med Dagli Brugsen og et evt program.

 6. Julefrokost gik godt, vi gentager succes til jul igen.

 7. Dillettant lørdag den 11. Marts, kl 12-14 general prøve, fællesspisning kl 18 tirsdag den 14. Marts. Mette tager lørdag aften Pernille tager lørdag middag, altså sidde ved kassen sammen med søs som sidder der begge gange. Tirsdag vil søs og Jørn sidder ved kassen og ordner kage. Mette laver to kager, Camilla en kage. Pusser har 30 års jubilæum, Kari har 25 års jubilæum Nielda har 20 års jubilæum. Det skal fejres.

 8. Grøn dag den25. Marts kl 14.00. Mette H sørger for folder, som det plejer. Kari spørger Leo om forplejning. Helle K spørger råd og dåd om pindeil opsamling af affald. Mette booker trailer.

 9. Bosætningskampange: alm orientering fra Kari.

 10. Turisme Tranum søs spørger Jørn om han vil deltage for borgerforeningen.

 11. Drinks Party. Kari vender med Erik, hvornår det kan lade sig gøre, Camilla laver en Flyers. Der bliver mulighed for at købe ti turskort som man kan bruge over tid.

 12. Flagstang. Kari ringer og taler med Købmandsgaarden om hvornår de kan sætte den op.

 13. Erindringsaften. Pernille kan desværre ikke få sin kontakt herop, en ældre herre på 90 år. Finder hun en ny mulighed ide, kommer hun med den.

 14. Fællesspisning torsdag aften på Skovsgaard hotel, hvis det kan lade sig gøre. Prøve at lave et samarbejde med råd og dåd og dagli Brugsen om billig ingredienser. Alle kan tilmelde sig i hele byen, forslaget er så at feks. Sandgade skal komme med 4 personer der skal hjælpe med at lave mad, så bliver der " bordformænd" . Der skal være spilleunderholdning til børnene. Borgerforeningen samarbejder med dette. Super god ide. Noget vi gerne støtter op om.

 15. Generalforsamling bliver den 28. Marts kl 18. Med spisning. Kari snakker med hotellet om mad. Camilla sætter på Facebook om årets borger med senest anmodning den 1/3. Skal sendes til borgerforenings mail. Kari snakker med Jenny og Per når der er kommet personer ind. Vandrepokal og en ramme, søs ser på dette. Plus buket blomster. Det bliver offentlig gjort til generalforsamling og derefter på Facebook. Det bliver fremlagt til afstemning om der skal forskel på priser ifht. Arrangementer om man er medlem eller ej. Indbydelse til generalforsamling ud i uge 10. Mette sørger for dette. Camilla laver halvårs kalender med program og erhvervelse af nye medlemmer. Se nærmere info på Facebook og hjemmeside. På genvalg er Kari, Camilla, Helle K, Pernille. Vi forventer alle stiller op igen.

   

  Næste møde 24/4 kl 19.00 på Skovsgaard hotel.

Bestyrelsesmøde 5/4-2017

Bestyrelsesmøde den 5/4

 

Deltagere: Mette H, Helle D, Camilla, Flemming, Kari, Søs, Helle K

 

Ordstyrer: Kari

Referent: Helle K

 

Vi skal have rykket for manglende kontingent, normalvis skal det gøres inden 1/4, så vi er bagud. Søs laver en liste over hvem der mangler at betale. Så laver vi en reminder på et stk papir. Flemming vil gerne omdele dem.

 

Konstituering:

Kasser: Søs

Referent: Helle K

Formand: Kari

Næstformand: Flemming

Pr. Hjemmeside: Helle D

Pr. Facebook: Camilla

 

Generalforsamling for multihus mandag den 10/4 kl 19.00 Kari deltager, når Flemming at komme hjem, ringer han til Kari.

 

Købmandsgaarden vil gerne have mere end 500kr for at tømme og fylde krukker Flemming ringer til Henrik og spørger til pris. Helle K sørger for pris med påskeliljer og afl. Til Jenny.

 

Dilettant nyt i støbeskeen til næste gang. Punktet tages op næste gang.

Sparekassen Vendsyssel har betalt for annonce i hanbobladet.

 

Flagstang ved gammel sparekasse kan ikke lade sig gøre pt. Pga byggeri, men Kari har talt med Vagn fra Købmandsgaarden vil gerne gøre det. Mette H laver ny ansøgning til spar V.

 

Bosætningskampange: 5/6/7/8/9 klasse på sig skolen kan i en konkurrence om en lille video til Bosætningskampange. De kan vinde kagemand til hele klassen.

 

Spissammen arrangement: borgerforeningen har søgt og fået 10.000kr til pr. Kan kun bruges til dette. Første arrangement er 1. Juni.  4 gange om året. Min 25 deltagere. 80kr for voksne 40kr for børn. 4 personer skal vælge at melde sig frivilligt, er der ikke nok hjælper vi fra borgerforeningen.

 

Global Garden: man arbejder på sagen.

 

Børnenes dag: udvalget er nedlagt. Boldforeningen vil bibeholde børnenes dag. Vi får en aktivitet i borgerforeningen, Mette H står for dette og uddeligering til borgerforeningen. Vi giver 1000kr.

 

Beerfest: vi må desværre give afslag til ansøgning om tilskud. Søs giver tilbagemeldning til boldklub, at vi giver til børnenes dag, men ikke til beerfest.

 

Vi giver 2500kr til den nye hjertestarter, som skal hænge ved dagli Brugsen. Vores logo kommer på som reklame.

 

Næstkommende møde skal vi finde dato for en seminarmøde om visioner for borgerforeningen.

 

Næste møde: 30/5 kl19.30   Afbud fra Helle Klitgaard

(Udsat til 8/6-17)

 

 

 

 

Punkter til næste gang

 

Flagkonto og regler herfor.

Hvordan får vi flere penge i kassen.

Seminar, dato.

Forskel på pris ved medlemmer og ikke medlemmer.

Tjek referat fra generalforsamling.

Dilettant.

Bestyrelsesmøde d. 8/6-2017

Bestyrelsesmøde den 8. Juni

 

Deltagere: Kari, Helle D, Flemming, Helle K, Camilla

Afbud: Mette H., Søs

 

Referent: Helle K

 

 1. Blomsterkummer: 1000kr plus moms pr år for at få Købmandsgaarden tømme kummer. m.m. Camilla skrive ud på Facebook om folk vil være behjælpelige med at vande vores kummer. Vi har vedtaget at vi på sigt vil plante noget stedsegrønt i kummerne. Dagli Brugsen vil være behjælpelig med god pris på planter og lega, herved sparer vi penge til fyr og tømning af kummer. Der er en medarbejder på hotellet der vil vande dem. Vi vil høre en borger i byen om han vil male dem.
 2. Hosting: Bosætningskampange, der er i denne forbindelse lavet en hjemmeside, der er betalt for de næste 3 år, ca 7000kr vi bliver dem der kommer til at stå med hjemmesiden fremover og betalere efter de 3 år. Hvor man så også kan se om det skal være noget vedvarende.
 3. Bosætning: Bosætningskampangen mangler penge pt. I første omgang tænker vi der er nogle erhvervsdrivende i byen der muligvis vil donere lidt, inden vi melder på banen.
 4. Global Garden. Vi skal være to til at stå i baren hver gang. Mon Søs og eller Mette kan uge 28 og 29 resten er dækket ind. Giv gerne Kari besked.
 5. Spis sammen: fantastisk god opbakning. 56 deltog, så flot.næste gang er den 7. September.
 6. Drinksparty: sidste gang var der 35 deltagere, håber på succes igen i morgen.
 7. Børnenes dag: vi har lovet 1000kr til børnenesdag. 2 timer onsdag og 2 timer to personer til noget madskole, Helle K kan onsdag.
 8. Real Dania, borgermøde den 30. Maj. Der er søgt mange penge hjem til ombygning m.m. Hotellet har jubilæum i efteråret, vi skal være Obs på en gave.
 9. Manglende kontingent betaling, Kari tjekker op med Søs, hvor langt vi er. Vi skal have emnet op til seminar.
 10. Generalforsamling i hallen. Flemming deltog. De er lidt presset, da hjemmeplejen er rykket til Brovst, så der mangler man den indtægt, de vil tænke nyt der.
 11. Ansøgning af flagstang, Mette H vil få styring på pengene. På seminar skal vi have flagreglerne op.
 12. Dilettant, tages til seminar.
 13. Træer ved hovedvejen, vi spørger At Blomster om de vil klippe træerne og sætte nye bånd på. Kari spørger om pris.
 14. Hvordan flere penge i kassen. Tages op på seminar.
 15. Forskel på medlemmer og ikke medlemmer koncept. Tages op på seminar.
 16.  Hvordan flere yngre mennesker der deltager? Tages op på seminar.
 17. Multibanen indvielse, der kommer dem der kan.
 18. Julemanden kommer: er blevet flyttet til Lørdag den 2. December.Helle og Kari sidder i en styregruppe.
 19. Seminar dato:1. September kl 15-21 på skg. Hotel. Velkomstmappe, borgerforeningens arbejde. Kari laver snarest et skriv om punkter til dagen og så skriver vi hver i sær ideer op.
 20. Bjælkebo orientering om at de indbyder til at man bruger deres lokaler.
 21. Pakkeauktion rykket fra den 21 til den 23. November pga. Kommunalvalg.
 22. Den 25. November er der julefrokost på hotellet. Vi deltager.

Referat Seminar 1/10-2017

Referat seminar Skovsgaard Borgerforening
den 1. September 2017:
Deltagere: Flemming, Søs, Helle D, Kari, Camilla, Helle K.
Afbud: Mette H
Referent: Helle K

Siden sidst

GGP: vi vil støtte op om det med hjælp, som i år, hvor vi har været og hjælpe, samt dele foldere ud. Vi har ikke økonomi til at bidrage.

Børnenes dag: vi venter på udspil/tilbagemeldning fra boldklubben om de ønsker vores hjælp

Bosætning: udsat til januar.

LUP møde: flere forslag til ønske om byen, LUP har samlet det hele til referat og kommer tilbage med punkter som deres skal arbejdes med.

 

Kari har været rundt og byde velkommen til nye familier i byen. Kari byder dem personligt med til næste arrangementer i byen, da det kan gøre det nemmere at komme.

Kari sørger for gave til de nyfødte borgere i byen.

Møde ang. Skoledag 2. December. Der er ved at blive lave en større event, hvor vi slutter af med julemanden kommer.


Der er lavet gavekort til spejdernes jubilæum. 


Hotellet har 25 års jubilæum den 30. September. Med reception frokost. Fest til aften. Kari sørger for en gave.
Borgerforeningen deltager i det omfang vi kan. Tilmelding til Kari ifht. Billetter for dem af os der vil med om aftenen. ( Helle K kan ikke)

Tirsdag den 26/9 er alle foreninger indbudt af menighedsrådet på Skovsgaard hotel. Der skal tales om tværfagligsamarbejde.

Spissammen på Skovsgaard hotel den 7. September kl 18-20. 80kr for voksne 40kr for børn.

Drinksparty nye datoer den 22. September. Kl 16-18, 13/10, 17/11 det har været rentabel indtil videre.

Julefrokost den 25. November.

Halloween den 27. Okt. Spisning kl 17. Pasta kødsovs. Spørge råd og dåd om de vil give gulerødder og sølvbeder til snack stave.( Kari spørger) Købmandsgaarden pynte på hotellet. Råd og dåd pynt i skoven. Spejderne lys op på gaden. Camilla laver flyvers også en seddel med efterårets arrangementer. 20/10 sidste tilmelding.

Pakkeauktion 23./11 kl 18.00 med julemenu. 95kr for voksne 35kr for børn. Der er

børnemenu sammel selv frikadelle burger.
Thorkild auktionarius + spørge om Dora vil donere mandelgave, samt om Brugsen vil til børnene. (Kari )

Kari sørger for sangark

Alanya - Camilla

Hr. Nielsen - Helle K

Pen og papir - Flemming

Bugtens bryghus - Søs

Stena Line - Camilla

Dayz Rønbjerg - Camilla

Rønnes Hotel - Camilla

Feriecenter Slettestrand - Camilla

Tinas taxi - Helle K

Karsten Hansen- Helle K

Dagli Brugsen - Kari

Kristian - Helle K

Den gamle sparekasse - HelleK

Købmandsgaarden - Helle K

Salon m og K - Flemming

Sadelmageren - Kari

Skovsgaardlund - Kari

Skovsgaard hotel - Kari

Smarteting - Søs

Hallen - Camilla

Powerlift - Kari

Co Møller - Helle D

Råd og dåd - Mette H

By Amanda - Helle D

Vilsbæk Rideklub - Helle D

Carsten Bak - Flemming

Skovsgaard musikforsyning - Kari

Motionsklubben - Kari

Den fodkolde - Helle D

Bella Italia - Mette H

Slagter Brøndum - Mette H

Halvrimmen bageren - Flemming

Brovst bageren - Helle D

Søs køber børnegaver for ca 500kr

     Søs overvejer om hun vil stå for tilmelding til halloween og Pakkeauktion, da vi så vil forsøge at ændre pris for medlemmer og ikke medlemmer.
Prisforskel medlemmer - 20kr for voksne og -10kr for børn

30. November julelys og kummer klar: Kari har spurgt Dagli Brugsen om planter til kummer. Mette H tjekker op på juletræer, et stort og 24 små stk.Søs spørger Lene og Knud Erik, Jenny og Ole Østergaard ( Jørn og Ole er kædeformænd)

Kari spørger om Rene kommer og hjælper.

Kari spørger om Jette står for æbleskiver

Kari spørger Thorkild om vi må være i værksted og hjælp til at sætte op den 2 dec.
Nedtagning den 30. Dec. Kari sørger for dette i samråd med søs og Thorkild.
Camilla spørger hallen om de vil servere stjerneskud, øl og snaps den 2. Dec.

 • Julemanden kommer

Helle D sørger for sangark.
Det store træ bliver tændt af julemanden.
Juletøjet står Helle D for.
Søs sørger for støvler og julesæk.
Kari sørger for slikposer og slik til sækken.
Søs sørger for pakker og kuponer.
Helle D spørger Ida om hun vil spille på klaver på hotellet.
Kari sørger for vin til Erik og Ida.
Poststrædet2/ Helle K sørger for fiskedam. Pris 5kr pr pakke.
Søs sørger for bytte penge til fiskedam.
Æbleskiver og gloog.kari aftaler med hotellet.

At blomster er sat på opgaven med træer oppe ved hovedvejen.

Flagstang, Flemming prøver at få fat i Jan gjøl og høre hvordan det ser ud med pengene. Købmandsgården er klar pt til at sætte den op.
Den trailer flagstængerne ligger på, har fået nye dæk til 1800kr

Næste møde: 10. Januar kl 19-21 på hotellet.

 • Dillettanterne præmier 10. Marts. Fest med bordformænd.
 • Aftale dato for hvornår vi skal ud og stemme dørklokke ifht. Medlemmer.
 • Vi skal særligt være obs på børnefamilierne.
 • Opfølgning på de unge mennesker - posefest.
 • Skovsgaard dag
 • Hvor er Borgerforeningen i 2020?????
 • Pt har vi ikke resourcer til mange nye tiltag. Men vi ku godttænke os at prøve at lave en Skovsgaard dag. Og stadig fortsætte med vanlige program.
 • Derudover fokus på bosætning/ små borgere.
 • Medlemsarbejde marts/marts.
 • Hvad kan vi gøre for de unge?
 • Vi prøver alle at tale med lidt unge mennesker.

Bestyrelsesmøde d. 7/11-2017

Bestyrelsesmøde den 7. November

 

Deltagere: Kari, Søs, Helle D, Helle K

Afbud: Flemming, Camilla, Mette H

 

VI SKAL HANKE OP PÅ OS SELV, NÅR DER KOMMER MAIL, FÅ DEM TJEKKET OG SVARE.

 

Halloween :

Der kom ikke nogen, da der blev solgt billetter på hotellet. Vi vil ikke lave spisning mere. Vi synes vi skal lave et formøde med alle involverede samarbejdspartnere, hvis vi skal være med i planlægningen igen. Helle K giver Folmer besked, der snarest findes en dato for ny halloween.

 

Tværfagligt samarbejde, Folmer havde indbudt.

16. Juni Skovsgaard dag, der næste møde den 20. November.

Forår og efterår vil der blive budt ind til møde, så man kan koordinere kalendere.

 

Der er lidt polemik ifht. Nogle penge vi har modtaget, som en anden forening vil have retur.

Ingen har overskud til at gøre noget ved sagen pt. Det bliver gjort efter jul. Kari henvender sig til vedkommende og siger hun ser på sagen efter jul.

 

Vi har modtaget penge fra “kvindenetværket”, som er øremærket legetøjskasser til hotellet, så der noget til børn når de er på hotellet. 4 kasser a 1000kr Søs vil finde på noget.

 

Der skal laves en ny ansøgning ifht. Flagstang. Til sparekassen Vendsyssel. Mette H laver ansøgning.

 

Status spis sammen : stor  tilslutning til en gang om mdr. Nye datoer kommer hurtigst mulig.

 

17. November Drinksparty. Det fortsætter, hvis hotellet vil være med fremover.

 

Kari er blevet kontaktet af journalist der vil lave indlæg om hvad der rører sig i skg.

 

Liv og by: mangel på boliger i skg.  Der bliver indkaldt til borgermøde den 15. Januar. Borgerforeningen bliver tovholdere sammen med Liv og by….

 

På torsdag kæresteaften for forældre med børn i skg. Sfo. Der 15 tilmeldt. Har været i P4. Vi er med i en kurv til forældrene.

 

Mail fra Brovst Handelsstandsforening. Spørger om vi vil ud og stå i gaden, hvis vi har lyst. Vi har ikke overskud til dette.

 

Bosætning: udsat yderligere.

 

Vi er med i ansøgning til SE midler, ifht. Udenomsareal ved hotel.

 

Grøn dag 2018 skal der males kummer.

 

Pakkeauktion torsdag 23. November :Der skal sælges billetter den 17. November kl 10-12 Søs og Helle sidder. Og igen 16 -18 Helle D, Kari og Søs sidder der.

Medlemmer og ikke medlemmer priser, se ref. Fra seminar.

Søs modtager SMS tilmelding i weekenden og de kan komme hjem til Søs og købe dem mellem 16-18

Deltagere: Kari, Helle D, Helle K og Søs, øvrige bestyrelsesmedlemmer er også velkomne.

Thorkild vil gerne være auktionarius. Dora køber rødvin til mandelgave.

Husk sørge for gaver alle sammen.

Søs sørger for gaver til børnene.

 

2. December anderledes skoledag. Der bliver lavet juletræer til pynt. Vi piller dem ned sammen med julelys, hvor de bliver opbevaret sammen med vores lyskæder.

Der kommer ingen hestevogn.

Der bliver sat juletræer op samme dag, de spiser på hotellet.

Søs sørger for 20 gaver til udlodning.

 

30. November julelys, Søs og Kari deltager.

 

Husk næste bestyrelsesmøde den 10. Januar kl 19-21