Generalforsamling 2022

Velkomst ved Pernille Borup Mortensen

Valg af dirigent (mødeleder).

Ida Larsen - Enstemmigt valgt.

Valg af stemmetællere.       

Per Salling - Lene Ø

Konstatering at generalforsamling er lovlig indvarslet.

ja !     

Formandens Beretning.

Fremlagt yndigt af Formand Pernille. Vedlægges referat.

Spørgsmål:

Hvordan får vi fat i nye beboere?

Hvordan sørger vi for at arrangementer ikke ligger ovenpå hinanden ?

Fremlæggelse af regnskab

Fremlægges af Søs. Vedlægges referat.

Medlemsfald- kun ca 30 medlemmer i år. 

Flere gode forslag til hvordan vi kan få nye medlemmer. 

Der bliver stillet et spørgsmål til Markedspladsens plads i borgerforeningens økonomi. der forklares at Markedspladsen ikke er en del af Borgerforeningens økonomi. 

Godkendelse af formandens beretning og regnskabet.

 ja 

Forslag fra bestyrelsen

Kontingent ændring fremlægges af Formanden - Godkendes.

Kontingent stiger fra 2023 til :

200 kr pr. husstand og 100 kr for enlige

Indkommende forslag fra medlemmerne - 3 dage før.  

Anonym stemmeret til årets borger - der tales om hvordan man kunne løse denne opgave. det skal være vedtægtsændring

Borgerforeningen sammenfatter et forslag til næste generalforsamling

Ny formand efter 4 år uden pause. - forslaget drøftes- dette forslag kan ikke støttes.

Vedtægtsændringer 5 dage før.

Valg til bestyrelsen (3 medlemmer i lige år)

Bestyrelse 2022

Anne- Marie Kragh Steffensen (2020-2022) - modtager genvalg 

genvalgt

Inger Marie Pedersen (2020-2022) Søs - modtager genvalg

genvalgt

Jørn Otto Pedersen (2021-2022) - modtager genvalg

genvalgt

Valg af 2 stk. suppleanter

Lene larsen Holm 

Else 

Valg af 2 revisorer

Gurli mose

Mariann Madsen

Valg af revisorsuppleant 

Per Salling 

Evt.

Kari: 

17.30 kunne være et godt tidspunkt at ligge de fremtidige generalforsamlinger

Global Garden / Knæk Canser er det noget borgerforeningen vil hjælpe til ? 

Per Salling: 

By flagstang - Pengene er ikke modtaget - Kari forklarer.

Jørn forklarer om flag Allé- Korrekt det er besluttet på generalforsamling 2016.

Træ ved busskur skulle måske også have et skilt. - Karsten forklarer til træ. 

Pernille ønsker kommunikation med Per Salling og Karsten Friss ang Tour the jammerbugt

Julepynt - hvad er holdningen- skal der spares på træer - kun grene, holdningen er at det skal være som det plejer.

Vi mangler lygter

Anne marie orienterer - måske man kunne vande kummer - pynte grene- spørge huset hvor kummen står ved om det er muligt. 

Karsten Friis - cykelsti fra Torslev til skolen.  - det drøftes

Kari fortæller fra liv og by i skole at de tager det på styregruppemøde.

Seneste kommentarer

01.09 | 10:53

Så skal der være generalforsamling i borgerforeningen. Desværre skal den holdes i Arentsminde. Hvorfor nu det? Den kunne lige så godt være holdt i Bjælkebos store sal.

Del siden