Generalforsamling 2021

Generalforsamling d. 15.09.2021 på Arentsminde Cafeteria.

Valg af dirigent (mødeleder).

Egon.

Valg af stemmetællere.

Ove og Mark

Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

Er overholdt.

Formandens Beretning.

Bliver godkendt.

Fremlæggelse af regnskabet.

Bliver godkendt.

Godkendelse af formandens beretning og regnskabet.

Er godkendt af alle.

Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

Indkommende forslag fra medlemmerne. - Skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Ikke kommet nogen forslag.

Valg til bestyrelsen.

På valg er:

Kari Blandow Bratholt (modtager genvalg)

Flemming Beck (modtager genvalg)

Heidi Krogh Jonassen (modtager ikke genvalg)

Henrik Grønborg (modtager genvalg)

Jonna Jacobsen er valg til nyt medlem af bestyrelsen.

Valg af suppleanter. 

Jørgen 1. suppleant 

Mark    2. suppleant.

Valg af revisorer.

Gurli 1. revisor

Marian  2. revisor

Valg af revisorsuppleant.

Pernille

Eventuelt. 

Ingenting til eventuelt.

Kåring af Årets borger.: Pernille Mortensen. 

Konstituerende Bestyrelsesmøde  15.09.2021

Formand: Kari Bratholt.

Næstformand: Flemming Beck

Sekretær: Helle Dam

Kasser: Søs

Bestyrelsesmedlem: Jonna Jacobsen

Bestyrelsesmedlem: Henrik Grønborg

Bestyrelsesmedlem: Anne Marie Krag.

Facebook/hjemmeside ansvarlig: Flemming Beck og Søs

Næste bestyrelsesmøde 11.10.2021 kl. på Arentsminde Cafeteria. 

Seneste kommentarer

01.09 | 10:53

Så skal der være generalforsamling i borgerforeningen. Desværre skal den holdes i Arentsminde. Hvorfor nu det? Den kunne lige så godt være holdt i Bjælkebos store sal.

Del siden