Generalforsamling 2019

Generalforsamling for Skovsgaard borgerforening den 28. Marts 2019

1.Valg af dirigent : Annemarie

2.Valg af stemmetællere: Niels, Pusser, Annelisbeth

3.Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

4.Formandens beretning af Kari

5.Fremlæggelse af regnskab af Kari

6.Godkendelse af formandens beretning og regnskabet. Godkendt. Man ønsker at vide hvor mange der er medlem. Det skal sættes på FB, snarest.

7.Forslag fra bestyrelsen. Ingen.

8.Indkomne forslag fra medlemmerne. Skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamling. Ingen.

9.Valg til bestyrelse: på valg er Camilla Strand Berntsen (ønsker ikke genvalg), Helle Klitgaard ( ønsker ikke genvalg) Kari Blandow Bratholt ( ønsker genvalg), Flemming Beck ( ønsker genvalg) genvalg til Kari og Flemming. Heidi og Anne Marie valgt.

10.Valg af suppleanter. Søren og Britta valgt som suppleanter.

11.Valg af revisorer. Karen og Gurli Pedersen valgt.

12.Valg af revisorsuppleant.

13.Evt. Ros til borgerforeningen for meget af deres arbejde.     Problem med julebelysningen. Forslag om anden belysning, bestyrelsen arbejder på sagen. Vil søge SE udviklingsfond. Der er også en stor udfordring med lygtepælene at de ikke altid virker.

Seneste kommentarer

01.09 | 10:53

Så skal der være generalforsamling i borgerforeningen. Desværre skal den holdes i Arentsminde. Hvorfor nu det? Den kunne lige så godt være holdt i Bjælkebos store sal.

Del siden