Referat af bestyrelsesmøde 14.01.2020

1. Eva. Pakkeauktion.
Det var igen i år godt besøgt. Antallet af pakker passede også fint. Det indsamlede beløb i år 7285 kr. Det kunne ønskes at der var flere børnefamilier. Super godt at det ligger sammen med spis sammen. Vi vil gerne at Erik igen i år 2020 er auktionarius. Dora og Thorkild giver pakke til mandelgaven som de plejer.

2. Eva. alt ifht. julebelysning.
Det passede fint med det antal folk der var til at gøre det hele klar. Der var 6-7 personer. Passede også fint med at sætte op og tage ned. Holdet som var i 2019 er klar igen i 2020.
Der skal findes et sted hvor julepynten skal være opbevares samlet. Henrik spørger om Kristian Kronborg har et sted hvor vi kan have det opbevaret. Søs spørger om der evt. er plads til det hele hos Ulla og Vagn.
Der skal efterses julepynt for evt. reparationer inden det skal sættes op 2020

3. Eva. “Jul i Skovsgård”.
Der var ikke mange som havde bestilt mad fra hotellet. Selve arrangementet på skolen gik rigtig godt. Der blev sat boder op ved Kristian Kronborg hvilket var super godt at vi kunne sætte det op der.
Der var ikke den store tilslutning til borgerforeningens arrangement efterfølgende. Der er derfor i bestyrelsen taget beslutning om at vores arrangement “Julemanden kommer” ikke bliver en del af dagen. Dette arrangement holder vi “Pause” med. Vi vil i form at “liv i by og skole” selvfølgelig gerne give en hjælpende hånd med arrangementet på skolen.
Der afholdes evalueringsmøde med skolen snarest.

4. Dilettant.
Der skal bruges nogle til at sidde ved indgangen de 3 dage hvor der spilles.
Onsdag d. 4/3-20. Generalprøve kl. 19 - Søs og Anne Marie.(møde kl. 18)
Torsdag d. 5/3-20. Premiere kl. 20 Spis sammen kl. 17.30 - Henrik, Søs og Jørn.
Tirsdag d. 10/3-20 Forestilling kl.19 - Søs, Jørn, Anne Marie, Henrik (møde kl. 17.45)
Bager kage: Pusser, Heidi,
Helle D spørger om Louise Moes vil bage en-to kager
Kari spørger om Lene Holm vil bage Boller.
Kari Spørger Helle K fra PS2


5. Dato generalforsamling, grøn dag mm.
Generalforsamling: Onsdag d. 25/03-2020 kl. 18.00 med spisning. Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Søs, Anne Marie og Helle D er på valg. De ønsker alle genvalg.
Grøn Dag: Lørdag den 18/04-2020 kl. 10.00 -12.00. Kari høre brugsen efter forplejning. Heidi spørger Helle K fra PS2 om vi kan låne deres lukkede trailer.
Der skal tjekkes op på kummerne om der skal nye blomster i. Dette stå Flemming og Heidi for.
Halloween: Fredag d. 30/10-2020
Pakkeauktion: Torsdag d. 26/11-2020 kl. 17.30
Torsdag d. 19/11-2020 klargøring af julepynt til byen. Lørdag d. 21/11-2020 sættes julepynten op. Nedtagning af julepynt. Dato kommer senere.

6. Hjerteløbere.
Der afholdes møde ang. hjerteløbere onsdag d. 15/1-2020.

7. MobilePay.
Der arbejdes stadig på sagen.

Nyt Møde: Mandag d. 16/03-2020 kl. 18.30 og Onsdag d. 01/04-2020 kl. 19.00

Punkter til næste gang:
Opbevaring af julepynt
Hvilken julepynt fremover?
Mobilpay.

Referat af bestyrelsesmøde 25.06.2020

Deltager: Henrik, Kari, Søs, Anne-Marie, Helle, Heidi
Deltager ikke: Flemming.

1. Generalforsamling.:
Der skal afholdes generalforsamling onsdag 02.09.2020 kl. 18.00 med spisning. Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Der skal deles sedler ud til borgerforeningens medlemmer. Disse skal være ude 14 dage før. Dvs. Inden den 19.09.2020. De skal deles ud weekenden den 15-16 august. Søs laver dem og sender dem til PC værkstedet til udprint. Søs henter dem og får navne skrevet på. Kari aftaler menu med Kim på hotellet.


2. Årets borger:
Søs skal give en melding om, om Per Salling og Jenny Østergård har betalt medlemskab. Disse skal hjælpe med at udvælge årets borger ud fra de nominerede.
Der skal købes en buket til årets borger. Dette sørger Søs for. Kari har bedt Erik om at få kruset tilbage.


3. Kummer:
Disse ser meget trælse ud. Der skal inden konfirmationerne i august plantes om. Derefter vil vi prøve at skrive til de socialevirksomheder som er her i byen om der evt skulle være en eller flere af dem som efterfølgende vil hjælpe med at holde kummerne/blomsterne med vanding.
Mandag d. 29.06.2020 tager bestyrelsen havehandskerne på og får nye blomster i kummerne. Søs henter hostea til at plante.


4. Liv i by og skole:
Der har været møde i liv i by og skole. Mødet bestod i hovedparten omkring de nye boliger i byen. (På nordvangsvej)
Mandag morgen i uge 33 kan man blive skrevet op til en af disse boliger.
Boligerne er indflytningsklar slut november 2021.
Boligforeningen bestemmer hvem det er der få lov til at leje.
Der kommer yderligere information om hvordan tingene kommer til at fungere.

5. Bosætning:
Der bliver prøvet at lavet lidt mere omkring bosætning her i byen.
Der prøves at stables et møde op med deltagelse af bosætningsgruppen, egendomsmæglere, og pengeinstitutter.
Der er orienteret om at der skal bruges mange kræfter og penge på at få stablet noget op.


6. Markedspladsen:
Plænen for enden af vejen vil i løbet af de kommende år blive forandret til et parklignende område, som bl.a. skal bruges af Skovsgård børnehave. Dette vil der kommer mere information omkring til generalforsamlingen d. 02.09.2020


7. GGP:
Der har været afholdt møde. Der bliver 3 koncerter
23.07.2020 - Bears for tears kl. 16 - Kari, Helle,
30.07.2020 - Afro Jazz i verdensklasse kl. 16 - Henrik, Heidi, Kari, (Helle)
06.08.2020 - Moderne twist af bluse, jazz og rocken Roll. Kl. 16 - Henrik, Annemarie

Der bliver selvfølge forskellige restriktioner i forholde til COVID-19

Vi skal stille med min 2 personer fra borgerforeningen til hver koncert. Vi skal møde op kl. 15 evt hjælpe med servering bagefter.


8. MobilePay:
Dette er et punkt til næstkommende møde.


9. Kommende arrangementer:
Ang. dilettant så er der tilbage melding på at konceptet der har kørt de sidste år fungerer rigtig godt. Dog vil gruppen gerne at der om tirsdagen først serveres kaffe efter forestillingen.
Dette er der enighed om.

Grundet aflysning af Grøn Dag i foråret, vil vi afholde en ny og denne til efteråret.
Dette bliver lørdag d. 26.09.2020 fra kl. 10 - 13. Søs laver et skriv og derefter deles den ud i weekenden den 12/13 september.

Høstmarked den 13.09.2020. Afholdes ved ℅- møller som sidste år. Det udvides med bagagerumsalg. Kl. 10-16

Der vil igen i år blive afholdt knæk cancer uge i uge 43.
Der foreligger et program. Dette vedhæftes referatet.
Der skal igen i år afholdes Bingo Banko. Her skal der igen fra vores side findes gaver. Listen som vi brugte sidste år vedhæftes også referatet.

Halloween: 30.10.2020. Kl. 19
STU i torslev tilkendegav sidste par at de rigtig gerne ville hjælpe med at lave pynt og pynte op hotellet

Pakkeauktion 26.11.20 kl. 17.30 med fællesspisning som sidste år. Her skal der også samles gaver ind. Her bruges den samme liste som til Knæk Cancer. (Er vedhæftet referatet)

Jul i Skovsgård 28.11.2020. Der aftales møde med skolen mhp hvordan det skal forløbe i år. Det er besluttet at der i år IKKE afholdes julemanden kommer på hotellet.

Kari snakker med Erik om datoer for Spis-sammen og Cocktailparty resten af året.


10. Julebelysning:
Klargøring af juletræer til byen. Torsdag d. 19.11.2020

Julebelysning sættes op lørdag d. 21.11.2020

Julebelysning tages ned igen enten den 29 eller den 30/12

Overvejer om der skal laves mere af det julepynt der stilles rundt i byen. Dette kunne evt. gøres den dag der skal klargøres julebelysning til lysmasterne.


NYT MØDE. MANDAG D: 07.09.2020 KL. 19.00

Konstitueret bestyrelsesmøde 07.09.2020

Konstituering af Bestyrelsen.
Formand. - Kari
Næstformand. - Flemming
Kasser. - Søs
Sekretær - Helle Dam
Facebook/hjemmeside - Helle Dam
Bestyrelsesplan - Henrik Grønborg
Bestyrelsesmedlem - Anne-Marie Krag


2. Eval. GGP.: GGP gik godt de 3 gange der var denne sommer. Der var gjort klart at der skulle være personale nok de forskellige dage. Dette var der styr på. Måden det kørte på var super godt.

3. Høstmarked. Søndag d. 13/9-20 12.30 - 15.30 afholdes der høstmarked. Vi skal i borgerforeningen have en stand hvor vi reklamerer lidt for os selv. Der skal laves PR for flag og julebelysning. Søs og Helle laver flyvers. Søs laver “juletræ”.
Helle laver PR for knæk Cancer.
Der kan fra kl. 11.30 gøres boder klar.
Deltager: Kari, Anne-Marie, Søs, Henrik, Heidi, Helle

4. Grøndag: 26.09.2020 kl. 10.00-13.00
Deltagere: Kari, Helle, (søs), Anne-marie. (Heidi)
Opsamlede, poser, handler - Helle Dam.
Trailer fra PS2. - Helle klitgård spørges.
Kari sørger for mad og drikke i Brugsen.

5.Kummer: Der skal snart sættes nyt i kummerne. Evt buskbum.
Flemming, Heidi og Anne-Marie sørger for at får noget nyt plantet når tiden er til det.

6: Halloween: er Aflyst i år.

7: Uge 43: Der afholdes evt. nyt møde med Knæk Cancer torsdag d. 10/9.20
Der afholdes i år en lidt light udgave.
Der afholdes tirsdag sponserløb og torsdag spis-sammen med lysceremoni. Om fredagen drinks og øl party for mænd og kvinder. 16 - 18.

8. Spissammen næste gang d. 26/11.20 sammen til pakkeauktion.
Drinksparty der kan ikke presses ind. Derfor afholdes der ikke dette arrangement før i 2021.

9. Mobilpay.: Tages til næste bestyrelsesmøde.

10. Julebelysning: Vi bruger det sammen som vi plejer. Tager det op igen i starten af 2021. På Seminar

11. Flag og julebelysningskonto - Det som laves til høstemarked, Flyvers, skal deles ud i postkasser. Kari kontakter Jenny. Der skal beskrives hvad og hvordan man kan få flag op i byen. Der skal på sammen seddel være oplysninger omkring kontingent.

12. Velkomstmappe. Der skal i 2021 afholdes seminar hvor vi kan begynde at arbejde på sådan en mappe.

13. Vedtægter skal gennemgåes. Dette gøres også i 2021 til seminar.

14. Evt.
Der blev til generalforsamlingen givet udtryk for at der skal rettes op på de flagstænger som bliver stillet op i byen. Søs tager kontakt til Vagn fra Købmandsgården mhp dette.

Liv i by og skole har været med til at sponsorere skilte som kan sættes op inden arrangementer i byen. Første gang bliver til høstmarked.

Kari og Henrik skal mødes men Kim fra skole ang. Jul i Skovsgård.

15. Nyt møde:

Onsdag d. 28.10.2020 kl. 19.00
Søndag d. 17.01.2021 kl. 10-17 (Seminar)

Referat af Online bestyrelsesmøde 28.10.2020

1. Eva. høstmarked: Det var en succes selvom tiden med corona og vejr. Der stilles spørgsmål om vi kan være der fremover. Dette skal der snakkes med ℅ møller om hvordan de tænker det.

2. Eva. grøndag: På trods af Corona var der også her en god tilslutning til dette. Der skal der gøres mere reklame og opfordringer til for at der kan trække flere til.

3. Eva. uge 43: Der er enighed om at der i år trods de forhold vi har haft at det i år har været super godt. Vi fortsætter igen til næste år.

4. Kummer: Heidi, Anne-Marie og Flemming tager sig af dette.

5. MobilePay: Den tages på næste bestyrelsesmøde.

6. Spissammen og pakkeauktion: Det er aftalt at dette er AFLYST i år.

7. Flagstænger: Der er givet en melding fra Vagn at det bedste er at vi i borgerforeningen søger penge til at få det hele fornyet. Det er gammelt og brugt. Dette tages op igen i det nye år.

8. Flag og julebelysningskonto: Der er ikke kommet ret meget ind på kontoen. Der aftales at der sendes en flyers ud i alle postkasser i byen igen.

9. Klargøring juletræer og opsætning: Søs fortæller at det er der styr på.
Der klargøres den 19.11.2020.
Der sættes op 21.11.2020.
Nedtagning aftales senere.
Der sættes lanterner og træer op søndag d. 22.11.2020
Henrik og Jørn tjekker op på om vi kan have alt opmagsineret hos Vagn og melder tilbage.

10. Nye skilte til reklame: Der er spørgsmål omkring opbevaring hvor de skal være. Søs tager den med Vagn om de evt kan stå hvor flagstængerne står. Dette tages op igen på vores seminar dage.

11. Jul i Skovsgård: Er er aflyst grundet Corona.

12.Julefrokost 2020: Vi aftaler at vi afholder julefrokost den 28.11.2020 kl. 18.00

13. Dilettant 2021: Kari vil snakke med Per om hvor vi evt kan være til næste år til dilettant.

14. Evt. Der er ikke kommet penge Fra Liv i By og skole. Dette tjekker Kari op på.


NÆSTE MØDE: Onsdag d. 06.01.2021

Seneste kommentarer

01.09 | 10:53

Så skal der være generalforsamling i borgerforeningen. Desværre skal den holdes i Arentsminde. Hvorfor nu det? Den kunne lige så godt være holdt i Bjælkebos store sal.

Del siden