Referat af bestyrelsesmøde 16/01-2019

Bestyrelsesmøde 16/01-2019

 

 1. Grundet manglende folk til at hjælpe med at sætte julelys op, vil vi prøve om det skal sættes op noget førend vi plejer. Muligvis den 23/11-19

Skrive personligt til dem som plejer at hjælpe og andre. Både til opsætning og klargøring.

Manglende betaling til julelys fra 3. Kari og Søs følger op på dette.

Overvejer at skifte lyskæder ud til LED-lys.

 

 1. Der er den 6/2-19 indkaldt til møde ang. Evaluering med deltagelse af Kari, Helle K og Helle D. Erik fra hotellet og Lars fra skolen.

Der er i bestyrelsen enighed om at der ikke kommer ret mange på hotellet, men der er ikke plads til at der skal holdes to julearrangementer.

Boderne skal ikke være på skolen, men ved Brugsen, da det kan tiltrække flere.

Byens borgere som ikke har børn på skolen, var der ikke manglende deltagelse fra. Manglende PR i byen. 

 • Der er giver kurv til Thorkild som tak for lån af lokaler til klargøring af julebelysning. 
 • Drinksparty. D. 25/1-19. Der aftales at Kari spørger Erik om han stadig vil være “bartender” og finder datoer til de følgende gange. 
 • Fællesspisning første gang i år d. 17/1-19. Næste gang er den 7 marts sammen med dilettant. Der er lagt datoer ud til resten af året. 
 • Grøndag i Skovsgård bliver lørdag den 13/4-19 fra 10 – 12. 
 • Dilettant. Generalprøve onsdag d. 6 marts kl. 19.30. Søs sidder ved indgangen. Præmiere d. 7 marts med fællesspisning kl. 17.30. Der opføres dilettant kl. 19.30.  Tirsdag d. 12 marts kl. 19.30

Priser :

Onsdag: 45 voksne 25 børn

Torsdag: 170 voksne og 85 børn for ikke medlemmer. Spisningen og opførelse

                150 voksne og 75 børn for medlemmer. Spisningen og opførelse

Tirsdag: 70 voksne og 35 børn. Forestilling og kaffe/kage.

               Helle K, Flemming, Mette H, Camilla, Søs, bager kage.

 

 1. Generalforsamling d. 28 marts 2019. Tilmelding til spisningen er senest d. 22/3-19
 2. Opkrævning oplysninger bliver omdelt sammen med anden information omkring arrangementer.
 3. Årets borger. Kari snakker med udvalget som vælger Årets borger 2019
 4. Søs har fået en forespørgsel om et foredrag fra Anders Bilgram på Hotellet. Dette vil vi gerne vente med til efteråret 2019
 5. Der er kommet en ansøgning fra Skovsgaard multihus om et beløbet på 10.000 kr til renovering af bålhytte og legeplads ved SFO’en. Dette kan vi ikke imødekomme. Bestyrelsen er enig om at vi vil tilbyde 1000kr til dette, grundet der tidligere er givet 15.000kr til anden legeplads ved skolen og økonomisk støttet til åben skol 1 december.
 6. Datoer
 • Skovsgaard-dag d. 16 juni 2019
 • Høstmarked d. 8 september 2019
 • Tour de Jammerbugt d 15 August
 • Knæk Cancer uge 43 (21-26 oktober 2019)
 1. Anne Mette Ulstrup vil kontakte AT ang. Nyt træ. Søs følger op på det. Kari kontakter Vagn fra købmandsgården ang. Nye bånd og beskæring af træer.
 2. Skovsgaard-dag. Der skal laves en bod. Dette tage op på et  bestyrelsesmøde senere. Helle D og Kari er med i styregruppen til dette.
 3. Høstmarked i Skovsgaard. Der skal boder op. Og der snakkes om at det skal placeres et andet sted i byen end ved Brugsen. Kari og Helle D sidder i styregruppen for dette. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.
 4. Tour de Jammerbugt. Kari og Flemming sidder i en gruppe for dette. Der bliver flere ruter rundt omkring i Jammerbugt. Der er en rute fra Skovsgaard til Gjøl. Der er opstart fra skolen. På ruten skal der være flere boder/stationer. Ruten skal kaldes “Vand og vandvejen gennem 100år”. Der vil være forskellige historiske oplysninger ved de forskellige stationer. Der skal findes omkring 10 hjælpere til at stå ved de forskellige stationer. Der vil komme information ud ang ruten, og de forskellige aktiviteter. Tages op på igen på et bestyrelsesmøde senere.
 5. Flagstang. Flemming følger op på dette.
 6. Evt. Ingenting.
 1. Der vil blive en Knæk Cancer uge i uge 43 her i Skovsgaard. Onsdag d. 13 februar 17.15 til 19.15 vil der blive arrangeret et stormøde for mange forskellige foreninger i byen og omegn. Planen er at der hele ugen vil blive flere arrangementer i løbet af ugen hvor overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse. Ugen afsluttes lørdag med en fest på hotellet.

 

Der aftales nyt bestyrelsesmøde til tirsdag d. 12 februar 2019 kl 19.00

Referat af bestyrelsesmøde 12/2-2019

Bestyrelsesmøde d. 12-02-2019

Tilstede: Camilla, Flemming, Kari, Søs, Helle K og Helle D

Afbud: Mette H

Dagsorden til Bestyrelsesmøde.

1. Eval. 1.12.18.

2.Drinksparty

3. Grøndag - hvem køber planter?

4.Bestyrelsesmedlemmer

5. Tour de Jammerbugt

6. Uge 43

7. GGP

8. Omdeling foldere

9. Flagstang

10. Træer ved vejen.

11. Evt. og næste møde

 

 1. Lars aflyser mødet d. 6/2-19 omkring evaluering af 1.12.18 i sidste uge. Der er ikke hørt fra Lars om hvornår der kan planlægges et nyt møde.
 2. Drinksparty. Der er ikke lavet nye datoer endnu, men det kommer hurtigst muligt.
 3. Grøndag – Helle K vil tage kontakt til Brugsen ang. Planter og få styr på trailer fra poststræde 2.
 4. Der er ”indfanget” 2 nye bestyrelsesmedlemmer til borgerforeningen. Der skal dog stadig findes yderligere et medlem mere.
 5. Tour de Jammerbugt. Flemming har fået reklamer til ophæng. Disse hænges op i skolen, hal, brugsen og lignende. Kari skriver til skolen ang. Deres deltagelse. Vi skal bruge frivillige, hvordan får vi dem? Boldklubben spørges, motionscentret, ligeså skolebestyrelsen og der skrives på vores Facebookside om hvem der vil hjælpe.
 6. Der er sendt en Mail ud til rigtig mange i byen at der er møde d. 13/2-19 til Stormøde om Knæk Cancer. Der er ca. 8 der har meldt tilbage. Der vil blive sendt en mail ud efterfølgende. Flere har meldt at de gerne vil være med, men ikke kan deltage i mødet. Disse får også en mail med referat fra mødet.
 7. Globel Garden Party. Programmet er lavet og datoerne er fundet.

Torsdag d. 4/7-19 (Skotsk/Irsk)

Torsdag d 11/7-19 (børnemusik)

Lørdag d. 13/7-09 (Frokost-Jazz)

Torsdag d 18/7-19 (Latin)

Torsdag d. 25/7-19 (Bob Marley Reggae)

Torsdag d 1/8-19 (By Night. Soul/Gospel/Jazz)

 1. Folderne er I gang med at blive omdelt. Og vil blive delt ud i denne uge.
 2. Flagstang. Der arbejdes på sagen. Der tages kontakt til Sparkassen Vensyssel.

10. Der er taget kontakt til Vagn fra Købmandsgaarden, om de vil kigge på træerne og få dem beskåret. Der afventes besked fra Vagn om endeligt svar fra dem.

 1. Helle K tilbyder at hvis der evt skulle være praktiske opgaver kan vi kontakte hende og Poststræde 2.

 

Der aftales nyt møde Onsdag d. 3 April kl. 19.

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 4/4-2019

INFO: Da Mette Hyllested ønsker at træde ud af bestyrelsen grundet personlige årsager har vi i bestyrelsen være nødsagede til at skulle finde et nyt bestyrelsesmedlem. De to suppleanter ønsker ikke at træde til som fast bestyrelsesmedlem, så derfor er Henrik Grønborg blevet spurgt om han vil træde ind i den nye bestyrelse. Dette vil Henrik gerne.

 

Deltagende: Kari, Inger Marie (Søs), Flemming, Anne-Marie, Heidi, Henrik, Helle

 

1. Konstituering af bestyrelsen.

 • Formand: Kari.

 • Næstformand + Facebook: Flemming Beck.

 • Kasserer: Inger Marie (Søs).

 • Sekretær + Hjemmeside: Helle Dam.

 • Bestyrelsesmedlem: Henrik Grønborg.

 • Bestyrelsesmedlem: Anne-Marie Als.

 • Bestyrelsesmedlem: Heidi Jonassen.

 

2. Evaluering Dilettant:

 • Der var i år lavet et nyt koncept med generalprøve onsdag, premiere torsdag med spis-sammen samt forestilling tirsdag. Dilettanterne har holdt afslutning, og det var stor tilfredshed med konceptet. Så dette besluttes at vi gør igen næste år.  Med hensyn til prisen var der også enighed om at dette var fint, så dette fortsætter også næste år. Det fortsættes med to priser. En for medlemmer og en for ikke medlemmer.

3. Evaluering Generalforsamling;

 • Antal medlemmer. der er 34 enkelt medlemskaber og 87 par/husstandsmedlemmer. Dette skal offentliggøres på hjemmeside og Facebook.

 • Julebelysning. Blev diskuteret på generalforsamlingen. Der blev forklaret at der er i borgerforeningen på tidligere generalforsamlingen er aftalt at bestyrelsen tager en beslutning. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.

 • SE midler måske søges. Dette kunne være en mulighed at kontakte Kurt Guldhammer angående dette. Dette vil også blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

 • Nye T-shirts/jakker. Helle Dam tager kontakt til Sportmaster og får et tilbud på jakker og T-shirts.

 • Velkomstpakke. Der er flyttet mange nye til byen. Der snakkes med Brugsen om hvad han vil give til en velkomstkurv. Vi i borgerforeningen putter det gældende års gratis medlemskab i kurven.

 • Knæk Cancer. Der laves en aftale i bestyrelsen om at der gives 5 kr. per spisende gæst til spis-sammen d. 7/3-2019. Inger Marie (Søs) opretter en konto i Sparekassen som indsamlingskonto til Knæk Cancer. (Husk at kontonummer gives til Erik Klit)

Der var 3 fra borgerforeningen som serverede til et arrangement for kræftens bekæmpelse. Lønnen til dette vil Hotellet give til vores indsamling

2. Skovsgård-dag.

 • Afholdes den 16/6-2019. Starter kl. 12.30 og slutter af med fællesspisning på hotellet. Borgerforeningen skal have en stand på dagen, der skal tænkes over hvad der skal være i boden hos os. Der skal indtænkes Knæk Cancer. Dette skal tages op på næste møde også.

3. Flagstang.

 • Der skal tages kontakt ang. penge til flagstang. Anne-Marie tager kontakt til John Olsson og finder ud af hvor vi står i denne sag.

4. Tour d. Jammerbugt -Kari - husk mail til Flemming.

 • Status på Tour de Jammerbugt er at det er den 15/8-2019, der er lavet en gruppe fra de forskellige byer som er med på ruten. Der aftale på disse møder hvilke tiltag der skal være i løbet af dagen. Indslag, hvem kan hjælpe frivillig. Der er mulighed for at købe t-shirts.

Pointen med dette er at byen skal promovere sig. Skovsgaard skal have en bod på Gjøl som er slutbyen. Dette har Hotellet også.

Der aftales at der skal være flagallé gennem byen denne dag.

Der vil blive lavet PR på Facebook og hjemmeside ang. Tour de Jammerbugt, så alle kan følge med i hvad der sker.

Der gives opdatering til næste bestyrelsesmøde om hvor langt vi er nået.

5. Træer.

 • Træerne fra hovedvejen og ned trænger til en lille kærlig hånd. Der er taget kontakt til Købmandgaardens Grønne hold, til at gøre dette. Dem er der ikke hørt fra igen. Der aftales at der igen skal tages kontakt til Vagn Fuglesang igen om det er noget de vil tage sig af samt et tilbud på hvad det vil koste. Dette gør Heidi.   

6. Jul i Skovsgård.

 • Der har endnu ikke være en evaluering af jul i Skovsgaard sidste år. Der er meldt ud fra skolen at de og personalet vil afholde det i år den 30/11-2019. Dette er dog et problem for hotellet da der er optaget denne dag. Der er kommet et forslag fra skolen om at det kunne være muligt at vi afholder Julemanden kommer i hallen.

Der er besluttet i borgerforeningen at der skal afholde julemanden kommer som det plejer. Ved brugsen og på hotellet. Der arbejdes på at det bliver den 30/11-2019.

Grundet arrangement skal der gives besked til styregruppen ang. jul i Skovsgaard at der skal afsluttes på skolen kl. 12.

7. Markedspladsen.

 • Der er modtaget mail fra Pernille Borup som er i Børnehavens forældrebestyrelse. De vil gerne have noget af plænen på markedspladsen til at lave en grøntsagshave til børnehaven. Det er kommunens grund men borgerforeningen har brugsretten til grunden. Kari tager kontakt til Pernille med hensyn til hvad ideen er. Der er aftalt at borgerforeningen ikke ligger fysiske arbejdstimer i projektet.

8. Grøn dag.

 • der afholdes grøn dag den. 13/4-2019 fra 10-12. Der er meget affald under skoven og ved cykelstien. Der skal derfor huskes at der skal sendes omkring 5 personer derned.

Helle Klitgaard har sørget for at der er bestilt blomster til kummerne til denne dag, som også bliver plantet til denne dag.

Anne-Marie, (Henrik), Helle, Kari, (Heidi)

9. Beerfest penge?

 • Der er modtaget en mail fra Niels Kronborg om vi i borgerforeningen vil give 1000 kr. til Beerfest i år. Det er aftalt i bestyrelsen at vi giver 1000 kr. til dette.  10. Spis sammen torsdag 11.4. - hvem kommer?

 • Anne-Marie deltager til spis-sammen. Hun kommer også og hjælper med at dække bord.

11. Blomster kummer konfirmationen?

 • Der skal findes ud af om Helle Klitgaard sørger for at der kommer nye blomster i kummerne inden konfirmationerne. Flemming tilbyder at hjælpe med dette.

12. Nyt møde:

 • Tirsdag d. 28 maj kl. 19.00 på hotellet.

13. Evt.

 • Drinksparty den 12/4-2019 16-18.

 • Onsdag d. 10/4-19 er der generalforsamling i Multihuset. Inger Marie (Søs) deltager.