Generalforsamling i Skovsgaard Borgerforening d. 25.03.2015

1. Valg af Dirigent: Thorkild Jespersen

Stemmetæller: Niels og Ole

2. Formandens beretning: Se Bilag. Godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab v. Karsten Friis. Se Bilag. Godkendt.

4. Valg af bestyrelse: AnneMette og Karsten ønskede ikke genvalg, vi siger tak for den gode indsats gennem mange år. Helle D og Kari ønskede genvalg og blev genvalgt sammen med Camilla Bertsen og Frank Moes, som vi byder velkommen til.

5. Suppleant: Pernille Mortensen blev 1. supp.

6. Valg af revisorer: Kurt Als

7. Indkomne forslag: Borgerforeningen foreslår at vi giver 15.000 kr til skolens legeplads, plus det der måtte komme via Spar V kampagen. Dette blev Godkendt.

8. Evt. Spørgsmål om der er indtryk af at der er mange borgere der bliver ramt af lukning på Skg. Slagteri. Det er ikke noget Borgerforeningen har tal på.

Kort status fra borgermøde den 21.01.: Der er nedsat en gruppe som har arrangeret nyt borgermøde den 11.04, som hedder ”Mindre snak – mere handling”. Der bliver 4 workshops man kan deltage i. Alle opfordres til at komme.

Opfordring til at borgerforeningen undersøger/ansøger om penge til renovering af julelamper, da de er ved at trænge.

 

 

Efterfølgende Konstituering af Borgerforeningen:

Formand: Kari Bratholt

Næstformand: Mette Hyllested

Kassere: Søs

Referent: Helle Klitgaard

Pr: Helle Dam