Generalforsamling for Skovsgaard Borgerforening den 16. marts 2016

 

* Valg af dirigent og stemmetællere: Thorkild Jespersen dirigent, Stemmetæller Søren Klitgaard/ Per Salling. Indkaldelse rettidig varslet den 20. febr.

 

* Formandens beretning: Frank som suppleant valgte at holde og Pernille trådte til.

Der har været flot opbakning til grøn dag, hvis ikke man kunne den gældende dag, var der flere der havde taget et flot nap inden.

Nyt Logo, som Tina Kjærulf har lavet, vandt konkurrencen.

Lan party forsøgt, men ikke nok tilslutning.

Messe: mindre snak, mere handling.

Bosætningskampange.

Global Garden.

Guidet tur for vindere af til vores bosætningskampange.

Børnenes dag.

Viseaften på Hotellet. 

Halloween, sammen med menighedsrådet, hotellet, råd og dåd. 130 deltagere.

Pakkeauktion. 60 deltagere.

Julebelysning.

Julemarked og Julemanden kom på hotellet.

Dilettant. Mange gæster på hotellet. Og så har de været på Øland.

Tak til alle samarbejdspartnere.

Opfordring til deltagelse 2. april Grøn dag.

Efterår som noget nyt, pink party.

Fået 10.000kr til flagstang, er på vej.

Cocktail party for kvinderne i byen på fredag kl 16.00

 

* Aflæggelse af regnskab, ved Søs

Dialog omkring brugen af Købmandsgaarden til tømning af kummer, til 500 kr.

Kommentar om at det er godt gået af bestyrelsen ikke har et større underskud, set i lyset af Større engangs beløb, såsom legeplads på skolen.

 

Valg af bestyrelsen:

Søs, Mette og Helle er genvalgt.

 

* Valg af suppleanter: Lene Jensen og Kaj Andersen.

* Valg af revisorer: Kurt Als og Karen Hansen

* Valg af revisorsuppleant: Jørn Otto

* Indkomne forslag:

Årets Borger 1. Marts, skal man komme med indstillingen. Jenny Østergaard og Per Salling, vil sammen med Formanden fra borgerforeningen sidde i dette udvalg.

 

* Evt. 

* Forslag om hjertestarter i byen, der er søgt om det, men Tryg fonden har sagt nej, da der er i hallen og i Torslev.

Borgerforeningen, får mange roser af Per Salling.

Evt. kunne borgerforeningen samarbejde med ungdomsskolen om LAN-Party.

Hvornår skal Flagstangen bruges, det vil vi drøfte i Borgerforeningen.

 

* Vi takker Thorkild som dirigent.

* Vi vil meget gerne have folks mail adresse, så mailer vi gerne arrangementer ud.

OBS Brugsen har fået lavet en afskærmning, hvor der kommer en skærm, hvor der kommer reklamer for byen, hvad vi foretager os m.m.