Spis sammen på Hotellet

 Mere samvær - mindre madspild.

Datoer:

 

-- 24/10 - 2019 -- 

(Overstående dato 24/10 er i forbindelse med Knæk Cancer ugen. Læs mere her på siden under Fanen Knæk Cancer)

-- 21/11 - 2019 --

(Årets sidste spis-sammen er i forbindelse med den årlige pakkeauktion)