Spis sammen på Hotellet

 Mere samvær - mindre madspild.

Datoer:

20-11-2018 (efterfølgende Pakkeauktion)

17-01-2019

07-03-2019 (Efterfølgende Præmiere på Dilettant)

11-04-2019

09-05-2019

16-06-2019 (Efter skovsgaard-dagen)