Referat fra borgerforeningens bestyrelsesmøde den 30.03.2015

Referat fra borgerforeningens bestyrelsesmøde den 30.03.2015

Deltagere: Camilla, Kari, Helle D, Søs, Frank, Mette H, Helle K

Ordstyrer: Kari

Referent: Helle K

1. Lan Party 10.04.15 – Der er 30 pladser. Hvis ikke der 15 tilmeldinger den 8 april aflyses dette. Søs er ansvarlig for at få vagtplan til at gå op. Søs har en bekendt der kommer og har nattevagten. PT er der ingen tilmeldinger.

2. Messen 11.04.14 Stand-hvem-hvornår og hvordan: Helle D starter kl. 7-9  med at stille standen op. Kari låner Ipad og Computer, hvor Ipad er på facebook siden og Computer på hjemmesiden, så man kan se hvad der sker i skg. Der er 20 kuverter tilbage fra messe i Aalborg vi tager 10 med så der er til evt. tilflyttere. Mette H står for dem. Kari sørger for gule grene til pynt. Mette H undersøger med mobil pay til medlemskab. Der skal også girokort med. Vi skal have lavet plancher til at pynte standen med.

Søs er gennemgående hele vagten på  messen. Helle K kommer det hun kan. Frank melder pas. Camilla og Kari skal være der for skolen. Mette kommer lidt on and off. Det er ok for Søs at Mette og Helle K kommer lidt frem og tilbage. Camilla laver masser af plancer. Helle K bager småkager.  Helle K sørger for billig sodavand og engangskrus. Leveres hos Helle Dam. Mette  H laver mail liste seddel så de kan melde til denne dag.

3. Træer: træer er bestilt ved AT blomster, Tage planter dem efter påske til 3300kr.

4. Flagstang: Hejsning af fællesflag skal Købmandsgården stå for, som hovedregel skal det store flag hejses sammen med flagalleen. Mette søger ved de  lokale landdistriks midler og Spar V fonden. Mette søger også spar v om softshell jakker og julebelysning.

5. Viseaften September: 18. september kan ”de vise” komme og holde viseaften komme på hotellet og underholde med sang m.m. Helle D sørger for at få arrangeret med hotellet. Evt. med lidt tappaz. ”de vise” skal have til kørsel. Overskud går til Borgerforening.

6. Vedtægter:

7. Ansvarsfordeling: Søs overtager sammen med økonomi ansvarlig at sørge for flagalleen. DVS. man kan ringe til SØS og bestille flagallee.

8. Ruteplan ved uddeling af foldere:

9. Kontingent indbetaling: Fremover skal betaling for medlemskab være i hus i januar/febr.  

10. Seminar 3. oktober kl 9.30 -16

11. Hjemmeside: skal opdateres. Helle D følger løbende op på hjemmesiden. Har vi billeder fra arrangementer sendes de til Helle D.

12. Bestemt julegave til 300kr: Vi har tidligere besluttet at vi skal have en julegave fra borgerforeningen til 300 kr. Der blev ikke fulgt op på det i 2014. Derfor vil pengene gå til en softshelljakke. Helle D er i gang med at undersøge dette og spørger evt. om ekstra støtte/reklame fra sports Master.

13. Køreplan for hvad de enkelte traditioner – så som indkøb af materialer mm.

14. evt. : Gammel Grunderejerforeningen i SKg har ansøgt om støtte til legeplads. Vi har til generalforsamlingen besluttet at vi vil give 15000 kr til skolens legeplads, som så bliver en fælles legeplads til hele byen og derfor ikke kan imødekomme deres ansøgning om hjælp.

 

Sognerådet arbejder på en fælles kalender.

 

Næste år til grøn dag ønske om nye gribetænger og eller pind med et søm. Camilla ser om hun kan få det lavet på skolen, sammen med nogle børn. Vi skal bruge ca.20 stk. Der var stort fremmøde.  Næste år lave ruter der bliver lamineret, som kan bruges år efter år. Super godt med Pizza. Det er en rigtig god ide at få ryddet op før Påske. Det skal fortsat være 13.30 og holde ved pizza og sodavand som tak for hjælp.

 

Helle K arbejder på en ide med et arrangement på kokkedalslot, næste år i April eller Maj.

 

Helle D skal have billeder af bestyrelsen.

 

Camilla har en ide om at vi holder alkoholfri fest for børn i byen. Mette H har fået en Mail fra Torslev Borgerforening som indbyder til samarbejde om noget lign. Vi vil tænke over mail og tale sammen med Torslev borforening om et samarbejde. Og evt. Ny Skovsgaard skal spørges om de også vil deltage.

 

Næste bestyrelsesmøde skal vi have en dialog om hvordan vi evt. kan hjælpe skg. Hotel, som søger penge til renovering af hotellet.

 

Næste møde den 5 maj kl.17-21, Kari sørger for hotel og mad.: 

Politik for Facebook.

Vedtægter

Planlægning af datoer for årshjul

Ansvarsfordeling

Ruteplan

Procedurer ved aktiviter

Referat fra Borgerforeningsmøde d. 18/8-15

Referat bestyrelsesmøde i Skovsgaard Borgerforening den 18.08.2015

Deltagere: Kari, Mette H, Søs, Camilla, Helle K

Afbud: Helle D, Frank er trådt ud af bestyrrelsen.

Referent:  Helle K

* Referat: Godkendt

* Børnenes dag: det gik rigtig godt. Der kommer ikke flere penge ved at søge midler, så man skal tænke anderledes næste år, hvordan man får penge til at afholde børnenes dag.

* Global Garden: Det har gået super godt. Vi har sponsoreret 5000kr og der har været medlemmer fra borgerforeningen hver torsdag. Vi har delt flyers ud i Skovsgaard. Det gik også godt med rundvisningen i Skovsgaard.

* Viseaften den 18. september. Starter kl. 18 med en tapas tallerken. Der synges kl. 19. 20.45 ca er der pause, hvor der spises kaffe/kage. De synger til kl. 22 ca. pris max 150kr for hele herligheden. Overskud går til Borgerforeningen. Helle Dam og Kari sørger for Pr, snak med hotellet m.m. Helle Dam og Kari skal kontakte resten af borgerforeningen for hjælp. PC værkstedet vil gerne hjælpe med at printe flyers. Søs/Jørn, Kari, og måske Camilla kommer og hjælper. Helle K og Mette H kommer MÅSKE MÅSKE.

* Syng Dansk aften. Den 22. oktober.  Det er musikforsyningen der står for det arrangement. Vi har forslået et samarbejde om viseaftenen, men de har valgt at holde syng dansk aften.

* Seminar 3. oktober kl. 9.30 – 16. Vi skal alle tænke over hvordan vi kan tjene penge til Borgerforeningen.  Og andre punkter sendes til Kari, hurtigst mulig. Søs får en til at komme og undervise os i conventus vil komme og undervise os i dette program til økonomi, m.m.

* Flagalle: Søs taler med Vagn om flagallen.

* November/December: Udsat til seminar

* Træer: vi har fået regninger på træerne som er udskiftet og Søs klare betaling. Tage bestilles til opstrammere. Og der spørges til det træ der ikke helt kommer. Camilla sørger for beskæring og ringer til Helle K inden om hun kan hjælpe.

* Hallens regning. : Vi har aldrig set en regning  fra 11/4 . Kari prøver at få gjort op på det hele, der er også borgerforeninger der mangler at indbetale.

* Medlemmer : Søs har skrevet alle medllemmer ind på et regneark for at få et fint overblik. Der er mange der ikke har betalt medlemskab endnu. Søs laver en reminder til dem der plejer og har glemt at betale regning. Vi tager på seminar om  nye tiltag. Vi tager også op med telefonpenge til  bes. Medlemmer.

* Julebelysning og økonomi: Søs har endnu ikke fået svar på hvad det koster at få lavet julelamperne. På Seminar laver vi en seddel til indbetaling for julebelysning. Søs køber Stjerner som kan bruges den dag vores kæder begynder at gå til. De koster 2000kr. Søs spørger Vagn om de kan opbevares på cenillen.

* Ny bestyrelsesmedlem/suppleant: Pernille skal med til næste bestyrelsesmøde i stedet for frank, som har valgt at træde ud af bestyrelsen.

* Åbenhus , Kari fremlægger en ide til branding af Skovsgaard, det kommer med til seminar for LIV OG BY.

* EVT: Camilla har oprettet en side på FB som hedder Skovsgaard. Camilla sidder nu i en gruppe. PC værkstedet laver. Google konto, er lavet  og bliver udgivet hver 3. mdr. Camilla sørger for vi får vores årshjul i med i den googlekalender. 

Mette har søgt penge til spare v til  flagstang m.m.

Logo det er Tina der har vundet. Vi vil gerne have årstal på. Gevinst købes i December til Tina. Mette sørger for kontakten m.m.

Mette snakket med AnneMette om at få ændret mail på Skovsgaard.dk

Hver mdr. nummer2 onsdag, holder Søs kom sammen for schlerose foreningen. Søs vender tilbage hvis vi skal hjælpe.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 13/01-15

Bestyrelsesmøde i Skovsgård borgerforening

d. 13.jan 2015 kl. 18.00 på Skovsgård hotel. 

Deltagere: Kari, Mette, Karsten, Jørn Otto(For søs), Helle D, Helle K, AnneMette.

Referat:; Helle Klitgaard

  

1)    spisning kl 18

 

2)    Jenny Hviid kommer med et oplæg om organisering i borgerforeningen. 

Jenny fortalte om et par muligheder/forslag til hvordan man kan organisere sig som Borgerforening.. Vi drøfter det på næstkommende bestyrelsesmøde. Kari læser medfølgende papirer. Der er en forening der hedder Blomstrende landsby som koster 1500kr at blive medlem.

 

3)      Borgermøde d. 21. Jan / borgerhus

Møde med Jan Gjøl fra Sparekassen Vendsyssel. Jan vil rigtig gerne have et godt samarbejde med Skovsgaard, da de har mistet mange kunder i forbindelse med lukning af filial.. De må ikke støtte offentlige skoler, men de vil gerne give 1000 kr til borgerforeningen for hver familie der vil have et tilbud, man ikke forpligtiget til at skifte bank.

Søgt sparekassen om udlejning el.lign af gammel sparekassebygning

Indbydelse til borgermøde den 21. januar er delt ud. Vi har en forventning om at Jan Gjøl kommer og fortæller om flyers og tilbud om de 1000kr..

Mette byder velkommen og fremlægger ideen, Helle K hjælper meget lidt. Prøver at få det lavet som powerpoint præsentation.

Sparekassen giver 1500 til julebelysning.

Mette finder ud af med kaffe kage m.m.’’

Opfordring til at få lavet en samarbejdsgruppe, hvor der er en deltager fra hver forening, så man ikke laver arrangementer oveni hinandens arrangementer.

Alle fra borgerforeningen deltager denne aften..

 

 4)    Lukning af Skovsgård slagteri.

Dagli Brugsen frygter at miste 15-20% af omsætningen.

Mekaniker frygter også at kunne mærke lukningen af slagteriet, da folk sætter deres bil til reparation, ved arbejdsdags start og henter ved slut arbejdsdag.

Vi skal have lidt ideer frem om der er noget vi kan gøre???Vi kan ikke gøre noget ved lukningen, men kan vi gøre noget for at holde på de unge mennesker. Evt. i dialog med de unge, skal vi holde lagenparty, internetforbindelse skulle være gjort klar flere steder i byen.

 

5)      Cirkus på Skovsgård hotel sidste 31 januar.

 Det aflyses indtil nogen får overskud til ideen. Kari info. Vibeke og hotellet..

  

6)    Evaluering af juletræsfest på Skovsgård hotel i dec. 2014

Vi får lavet en brugsanvisning til alle arrangementerne.

Pakkeauktion: god aften, der var flot overskud på 5000kr. Det fortsætter som vanlig. Gerne sidste tirsdag i november.

Kumme pyntning: Det kan godt planlægges lidt bedre en anden gang.. Vi foreslår til næste år om de selv kan / vil stå for det, hvis vi sørger for gran, juletræer, fyr, bøgegrene, stort juletræ.

Juletræsarrangementet: Deltagere nød dagens arrangement. Vi skal have lavet en brugsanvisning til dagen. Evt. Thokild Jespersen som julemand næste år.

 7)    evt.  

Legeplads ved Skovsgaard skolen.. Der skal være arbejdsdag for forældrene den 30. maj kl. 9-15.Kari snakker til Kristina Overgård om ansøgning af midler til legeplads.

Dilletant arbejder på ny gulvtæppe og scenetæppe. Dilettanternes generalprøve den 5, præmier den 6. den 10. marts. Der skal bages kage. Mette H, Louise Moes, Helle K, Lene, bager kage plus dem fra dilettanterne til tirsdag aften den 10 marts. Karsten sørger for pengekasserne hver aften. Helle K tager mod penge fredag aften… Hvem mere???

 

8)      OBS.  Generalforsamling den 25. marts 2015. Kari bestiller menu som sidste år. Karsten og AnneMette stiller ikke op til genvalg.

 

Budget: Pr. 31/12 blev oplyst.

Flagstang betales af Sparekassen, Jan Gjøl.

Referat fra Borgermøde d. 21/1-15

Referat Borgermøde den 21.01.2015

Med forbehold for fejl og mangler, da der var mange gode indslag og ideer;-)

Ca. 60 fremmødte, samt tv2 Nord.

Se vedhæftet dagsorden. 

Dagsorden:

  1. 1.     Præsentation af projektidé.

Ændring Dagsorden, starter med lukning af Slagteriet, da TV2N sender live. Brugsen og Borgerforening har talt sammen om at lave nogle events sammen.

    Borgerforeningen vil Invitere de unge til dialog om hvad de kunne tænke sig af tiltag.

Status for slagteriet er formentlig at pakkeriet fortsætter med ca. 40 personer. Man kan frygter at det i fremtiden vil lukke ned for pakkeriet i Skovsgaard.

 

God ide at borgerforeningen arbejder sammen med div. Foreninger om at holde fortsat liv i byen.. Muligvis er der ikke så mange familier i Skovsgaard der bliver ramt, men Brugsen og mekanikeren risikere at kunne mærke lukningen af slagteriet, da en del får ordnet deres bil imens de er på job og flere handler på vej hjem fra arbejde i Skovsgaard. Alle borgere i Skovsgaard opfordres til at bruge Dagli Brugsen, så vi kan beholde den.

Godt med noget for de unge så de vil blive i vores lokalsamfund. Gerne i samarbejde med ungdomsklubben.

Udnytte de foreninger der er i forvejen.

Vi er udfordret med at beholde vores overbygning på Skovsgaard skolen. Vi skal løfte det hele på en gang. Samarbejde foreningerne i mellem. Skovsgaardskolen og ledelsen og lærerne vil gerne være behjælpelig

God ide med hjemmeside, som henviser til alle foreningerne. Kalender der viser hvad der sker for alle i byen og hvor. Vi skal ikke udkonkurrere vores gode SFO. Et sted hvor dem fra 4 klasse og op efter kan komme og lave skønne ting.

Samarbejde om en lokal post evt. se hvordan de gør det i THY/Mors

Hvordan lave en fælles kalender evt. stadig gammeldags udover den der evt. findes på en hjemmeside.

Hus Med Liv og Rotation foreninger imellem.

 

  1. 2.     Præsentation af Real Dania, ”Underværker”

Jenny præsentere Real Dania: Finasieringsmulighed, har en del penge og har fokus på landdistrikter. De giver til underværkerlige pt. Ildsjæle. Støtter op om bygninger der bliver brugt af  ildsjæles arbejde i små samfund.

Der bliver lagt vægt på projektet. Real Dania ansøgningsfrist på tirsdag. Jenny vil gerne hjælpe med at søge midler til Skovsgaard ildsjæle.

Man kan også søge landdistriksmidler.

  1. 3.     Dialog & debat.

Vi må ikke få bygningen, gammel sparekassen vendsyssel, gratis, vi kan muligvis leje den. Sparekassen har bedt om et oplæg til udgifter til husleje. Huset skal bæres af frivillige. Overordnet bliver det muligvis borgerforeningen. Muligvis kan vi benytte de allerede eksisterende bygninger der er i lokalsamfundet, såsom hotel, multihuset m.m.

Der skal findes ud af hvordan man kan finansiere varme, el m.m.

Når først det bliver sat i gang kommer der garanteret flere ideer.

Købmandsgården har den gamle cenillefabrik, så skulle man være uden bygning vil de gerne lægge lokaler til.

Sammenhængskraften vigtigere end bygningen. Bygningen skal nok findes.

Sparekassen bygger op om vores lokalsamfund. Først ideer og så de fysiske rammer. Vigtig vi rykker sammen. Lokkende at få en tom bygning i gang. Ideen om unge og ældre hjælper hinanden. Service bureau. EVT. Nørhalne samfund.

Løfte i flok.

Hullerne i osten: Vi bør være bedre til at koordinere. Der er mange ildsjæle i Skovsgaard. Kan man blive bedre til koordinere vil være den største udfordring. Stort ansvar for borgerforeningen at stå for kalender m.m.

Tranum landsbyrådet paraply organisation, evt. afprøve og høre om deres organisation.

Borgerforeningen finde en til at lave hjemmeside. Det behøver ikke altid være medlemmer af bestyrelsen der skal stå for alle aktiviteterne. Man kan godt se om andre personer kan overtage opgaverne.

Forslag til Koordineringsudvalg fra : Øster Svenstrup, Ny Skg. Attrup, Torslev, Meninghedsråd, spejder, boldforening. Vigtig at indbydelse til et sådan møde ikke udelukker nogen frem for andre.

Forslag om Stisystem der kan forbinde vores små landbyer;-) Fra Attrup til Tranum.

  1. 4.     Nedsættelse af arbejdsgruppe.

”Sogneråd”

Der blev besluttet at lave en Arbejdsgruppe, som kaldes ”Sogneråd” bestående af : Jenny Hviid, Mogens Gade, Niels Kronborg og Per Iversen. Mette Hyllested. Jenny indkalder til møde. En organisation der starter og laver strategi på baggrund af dette møde. En org. Der får sat det i gang startet op.

Få lavet en vision, målsætning, hvem kunne hjælpe, hvilke foreninger, strategi.

 

ANSVAR i foreningsarbejdet i byen:

Vi hver især få snakket om der er nogen der har lyst og kontakt til unge ældre. Spreder budskabet. Sten ud i vandpytter, skaber ringe i vandet.

Gaderepræsentanter?? Udpeges…- Kan hjælpe med at dele flyers ud i hele byen. Helle D fik navne på de ansvarlige.

Vi invitere til nyt borgermøde når arbejdsgruppen/sognerådet har nyt og klar til at få bredt paraplyen ud.

Der sidder måske ildsjæle rundt omkring der ikke er her i aften der gerne ville være med.

For at melde sig som frivillig vil man gerne have det lidt konkret hvad det er man skal melde sig til.

Masser af folk der gerne vil hjælpe men det er stadigt meget diffust hvad.

Borgerforeningen skal være bedre til at uddeligere opgaver.

Måske borgerforening sætte noget i gang med Brugsen event.

It værksted. Arbejde videre med ideen.

 

Thorup/Klim Modellen. Man behøver ikke være medlem af borgerforeningen

Lave en liste over hvad vi gerne vil have hjælp til

Borgerforeningen indkalder til koordineringsmøde foreningerne imellem.

 

  1. 5.     Orientering omkring samtale med Sparekassen Vendsyssel.

Manglende legeplads på Skovsgaard skolen, sparekassen Vendsyssel vil gerne hjælpe, men de må ikke give til en off. Inst. Men vil gerne give 1000 kr for hver der vil få gennemset sin økonomi, ikke krav om at blive kunde der.

Der er gang i legeplads på skolen. Starter i indskolingen, der er afsat en dato hvor byens borger 30 Maj kl. 9- Ønske om skaterbane.  Lukning af slagteriet.

Udnyttelse af hinandens kompentencer:

 

Referat fra Borgerforeningsmøde d. 5/5-15

Referat bestyrelsesmøde i Skovsgaard Borgerforening den 05.05.2015 kl.17-21

 Deltagere: Mette H, Camilla, Søs, Frank, Helle K

Referent: Helle K

Dagsorden; 

1. Siden sidst. Nyt..:

referat fra 30.marts er ikke kommet på mail, Helle K tjekker lige op på det.

2. LAN-party.:

Der var for få tilmeldinger i den "lovlige" alder. Vi lægger hovederne i blød for om vi kan finde på noget andet.

3. Messe den 11.4.15.:

 Børnenes gruppe kom med mange gode forslag. Måske var det ikke alle der synes det var lige godt,

 men alle foreninger var der.  Efterfølgende kom der 30-40 til opfølgningsmøde, 

så der er kommet gode arbejdsgrupper ud af dagen, som virkelig har gang i gode projekter. Alle grupperne holder møde før den 11. juni. Vi gennemgik referaterne fra møderne.

4.Datoer i efteråret/jul. 

24. nov. pakkeauktion.

26. nov. klargøring af kummer m.m. Søs er i gang med at se på lamperne om de skal renoveres. Søs snakker med Købmandsgården om det er noget for dem, de bliver også spurgt om de vil tjekke lyskæderne.

28.nov. sætte lys og juletræer op.

6. dec. julemanden kommer.

30. dec. juletræer og lamper pilles ned.

5. Træer

6. Flagstang.:

Mette Kontakter endnu engang Råd og Dåd, flagstang er købt og ligger hos Råd og Dåd.

Der skal føjes til hjemmeside, hvem hvad og hvornår der kan sættes flagalle op og hvad det koster. For medlemmer og ikke medlemmer. Karsten Friis har stadig ønsket at have opgaven.

 

7. Sang den 18.9.15.- musikforsyningen. 

Helle Dams sanggruppe skal som udgangspunkt ikke have noget. Vi arrangere i samarbejde med hotellet noget tapas og kaffe kage. Overskuddet går til renovering af hotellet. 

Helle Dam sørger for pr, arrangere mad m.m. spørger vi andre om hjælp, hvis hun får brug for dette. Sættes evt. på hjemmesiden. Opret begivenhed på Facebook m.m. (alt efter konfirmation) (Helle K kan formentlig ikke deltage)

8. Logo.

Mette undersøger om der er en gammel historik på vores logo med de mange tårne. Evt. sætte konkurrence i gang nede på skolen, hvor man kan vinde et sæson til zoo. 

9. Møde Tranum den 7.5.15.

Søs vil forsøge at nå det. men ellers ved vi at Skovsgaard er repræsenteret af Jørn Otto, Ida Larsen og Else Bæk.

10. Bosætningskampagne. 

Mette deltager fra Borgerforeningen.

11. Sparekassen.

Info om hvordan det går med ideen om Sparekassen, hvor der er bleven budt på ejendommen. Selvom det måske ikke bliver muligt at låne Sparekassen vil de stadig gerne støtte byen økonomisk.

12. Kummer plantes til.

Søs spørger Købmandsgården om det ku være en opgave for dem.

13. Jakker.

Helle D har fået overslag hjem fra sportsmaster om jakker, hvor der kommer logo med Borgerforeningen, sportsmaster og sparekassen vendsyssel. Mette ansøger spar v så vi håber det ikke kommer til at koste borgerforeningen noget. 

14. Evt.- alt det jeg har glemt. 

Helle K kontakter Helle D og Erik på hotellet laver en seddel over procedure. og får kontakter til uddeling af sedler mm. Fra borgerforeningen. Vi skal bruge den hjælp i Borgerforeningen, som vi er blevet tilbudt.

Vi har ikke hørt noget fra Global garden. Vi vil gerne hjælpe med en eller to plakatruter, men gerne fritages for at deltage på selve dagen, ligesom sidste år.

Skt. Hans der har vi ligeledes ikke hørt noget. Søs, Frank, Camilla, Mette og Helle K har ikke mulighed for at deltage, men vi foreslår at Bofællesskabet hjælper med salg af kaffe for os, ligesom sidste år.

 

Næste gang laves helt klare regler for flagningen. Mette kontakter lige Per Salling om reglerne. vi mener det er gratis for medlemmer og 500kr for ikke medlemmer.

Ny dato for møde er den:18.08. kl. 19-21 Kari aftaler med hotellet om at vi må være på hotellet.

 

Mvh og god mandag Kari