Referat af Online bestyrelsesmøde 06.01.2021

1. Kurve
Kari har afleveret kurve til dem som hjalp med at sætte julebelysning op i byen.

2. Juletræer - op og nedtagning og trætræer mm
Det fungerede rigtigt godt som altid med klargøringen og opsættelse af julebelysningen igennem byen. Husk at der næste år laves en klar aftale om hvornår det sættes op og hvornår det tages ind igen.
Det er ikke nødvendigt at det tages ned imellem jul og nytår.
Der skal undersøges hvordan vi er forsikret når vi sætter tingene op. Sikkerhedsmæssigt.

3. Flag- og julebelysningskonto
Kontoen ser fin ud. Der mangler stadig at blive spurgt nogle enkelte af byens forretninger om de vil give lidt.

4. Flagstænger søge penge
Karsten Friis har smidt et ansøgningsskema hos Søs, mht at søge penge ved Spar V-fonden til nye flagstænger. Kari og Søs vi få lavet ansøgningen så der kan søges penge hjem.

5. Kummer
Stor ros til dem fra bestyrelsen som ordnede dem. Der er en som ikk er så pæn ved brugsen. Kari taler med Mette fra Brugsen om dette

6. MobilePay
Søs har sat banken i gang med at finde ud af at få denne op at stå.

7. Nye skilte - opbevaring
Det er aftalt at de kan opbevares sammen med flagstængerne. Og at de sættes op sammen med flagstængerne. Kari tager kontakt til Søren K og Vagn Fuglesang når der åbnes lidt mere op.

8. Jakke og bluse
Tages op igen når der Åbnes lidt mere op.

9. Dilettant
Dette er udsat på ubestemt tid grundet Covid-19.

10 Penge “Liv og by”
Der er ikke komme penge endnu. Kari følger op på dette.

11 Ny dato seminar
Der sættes ikke en ny dato på nuværende tidspunkt.

Referat af bestyrelsesmøde 19.04.2021

1. Ny dato seminardag.
Der skal laves en nyt dato til en seminardag, hvor der bla skal laves den velkomstmappe som der har været snakket om. Dagsorden til denne laves inden seminaret, og sendes ud til bestyrelsen. Bestyrelsen skal inden seminaret hver især lave en liste over hvilke foreninger der er her i området.
Der aftales evt. den 29.05.2021 kl. 10.00 til kl. 16.00

2. Kommende bestyrelsesmøder.
Der skal fastlægges 4 faste årlige bestyrelsesmøder. 2 i foråret 2 i efteråret. Dette skal indgå i vores Årshjul.
Mandag d. 14.06.2021 kl. 19-21
Mandag d. 16.08.2021 kl. 19-21
Mandag d. 06.09.2021 kl. 19-21
Torsdag d. 16.09.2021 kl. 19-20 (konstituerende bestyrelsesmøde)
Mandag d. 11.10.2021 kl. 19-21

3 Generalforsamling.
Der skal afholdes generalforsamling i September.
Onsdag d. 15.09.2021 kl. 18 - 22

4. Kummer.
Heidi, Flemming og Anne Marie vil gerne igen stå for at få frisket op i kummerne. Der aftales også at der ved byskiltene bliver plantet tété.

5. MobilePay.
Tages op til næste bestyrelsesmøde.

6. Regnskab.
Regnskabet for 2020 er godkendt.

7. Flagalle.
Købmandsgården har været ved at rette holderne til flagstængerne op. Men der skal stadig investeres i nogle nye. Søs har fået to tilbud hjem, som der kigges nærmere på.
Der aftales ligeledes, at der skal udvides så at der kan være falgallé fra byskilt til byskilt.
Søs tage kontakt til kommunen.

8. Veste hjerteløber.
Der indkøbes 30 refleksveste, hvor der kommer logo på.

9. Grøndag.
Der aftales at der afholdes Grøn dag Lørdag d. 08.05.2021 kl. 10-12.
Kari snakker med Leo i Brugsen om mad, og div.
Helle klarer trailer og PR på Facebook og hjemmesiden.
Søs laver skriv og får dette printet ud.
Der er aftalt at PS2 vil dele skriv ud i alle postkasser. (uddeling fra d. 28.04.2021-06.05.2021)

10. Årshjul.
Der aftales, at der laves et årshjul til vores Seminar. Med alle de faste arrangementer som vi har. Samt hvornår der f.eks skal ordnes kummer.

11. Skilte - hvor være i fremtiden.
Kari kontakter Vagn i Attrup om han kan opbevarer dem

12. Evt.
I uge 40 er der i kommunen “kulturuge”. Der vil inden uge 40 afholdes en “kaffe-møde” hvor byens borfgere bliver inviteret i forhokd til om der kunne være nogle som ville være tovholderer til arrangementer i uge 40.
Vej fra Torslev Kirke til Attrup er blevet erklæret trafikfarlig. Derfor vil skolebørn blive tilbudt buskørsel. Og der arbejdes hårdt på at der kommer belysning.