Referat af Bestyrelsesmødet den 12/2 2014

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. februar 2014.

1)      Opsummering hvorfor jeg ikke indkalder hurtigere

2)      Siden sidst

3)      Evaluering af pakkespil, kummepynt m.v. og ”julemanden kommer”

4)      Fremtiden med arbejdsplan for omdeling af foldere og arbejdsplan for aktiviteter

5)      Flagstang

6)      Dilettant

7)      Grøn dag

8)      Ny dato for seminar

9)      Alle skal læse referat

10)   Evt.

 Ad 1. Grunden til formanden ikke indkalder hurtigere er, at det ikke er alle der er gode til at give en tilbagemelding på hvornår det kan deltage i et møde. Alle bedes blive bedre til dette.

 Ad 2.

 Ad 3. Pakkespillet gik rigtig godt i år og havde et meget flot fremmøde på 68 personer. Vi fik et meget flot overskud ud af dette. Kari spørger hotellet om dato til pakkespil 2014.

Da vi godt kunne være flere fra bestyrelsen til stede sådan en aften, ser vi det som en mulighed at bede vores suppleanter om at møde op. Vi skal være min. 3 personer fra bestyrelsen til stede.

Kummepyntningen gik også i år rigtig godt, vi var nok mennesker til og hjælpe med dette. Og Sune havde desuden skaffet materialerne til en rigtig god pris.

Der er overskud på vores julebelysningskonto, som skal bruges på at skifte samtlige juletræskæder ud, ca. 25 stk. Karsten spørger Hugo om han vil være behjælpelig med dette.

Op og nedtagning af juletræer gik også fint igen i år. Der var nok hjælpere med til dette (7)

Som noget nyt spiste medhjælperne i hallen til frokost og dette vil vi gøre til en tradition. I år mødes de først kl. 10.00 og det var tid nok.

Juletræsfesten på hotellet gik ok, men vi vil til næste år ligge festen første lørdag i december (6. dec.) og håber dermed der møder flere op til dette arrangement. Der skal købes plast kasser til at gemme vores karton, saks og lim i. (Mette gør det)

 Ad 4. Da det ofte kan være svært for medlemmerne af bestyrelsen at finde tid til omdeling af diverse papirer kan det være en mulighed at spørge Bofællesskabet Poststrædet 2 om det er noget de vil hjælpe os med i fremtiden. (Mette spørger om dette.)

 Ad 5. Jammerbugt Kommune har givet os tilladelse til at opstille en flagstang på hjørnet af poststrædet. Mette beder Råd & dåd om at udføre dette arbejde.

 Ad 6. Dilettant spilles i år 27.-28. feb., samt den 4. marts. Karsten og Mette sidder ved døren.

 Ad 7. Vi laver lidt om på konceptet i år i forhold til grøn dag.  Modsat tidligere år starter vi i år med rundstykker og kaffe og juice ved Brugsen kl. 9.00 den 26. april, og derefter samler vi skrald. Efter indsamlingen er der øl/sodavand. Mette spørger Bofællesskabet om lov til at låne deres store trailer.

 Ad 8. Ny dato for seminar er udsat til efter generalforsamlingen, i det der kommer ny bestyrelsesmedlemmer.

 Ad 9. alle bedes læse referat fra møderne, hvis man ikke har deltage i sidste møde.

Ad 10. generalforsamlingen er i år den 18. marts kl. 18.00 på hotellet.  Per modtager ikke genvalg. Sune og Mette sidder endnu en periode.

Idet Anne-Mette er kommet i kommunalbestyrelsen vil hun også gerne udtræde af bestyrelsen, så frem dette kan lade sig gøre. Dermed skal der findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Kari bestiller mad på hotellet til den 18. marts.

 Der er møde den 17.juni med temaet ”Hvad så Skovsgård”. Hvis man har mulighed er det en god ide at møde op til dette møde. 

I forhold til en ny legeplads i Skovsgård, er vi med i et samarbejde med skolen omkring dette.

Mange spørger om en ny ”Skovsgård Dag”, dette må vi tale om på vores næste seminar.

Desuden undersøger Kari muligheden for opstilling af et fælles skab i Brugsen med kommende arrangementer for byen.

Mette Hyllested

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24/3-14

Skovsgaard Borgerforening

Referat af Bestyrelsesmøde den 24. marts 2014

Deltagere: Karsten, Mette, Kari, Helle D, Helle K

 1. 1.       Konstituering:

Formand: Kari

Næstformand: Mette

Kassere: Karsten

Sekretær/Referent: Helle K.

It/Pr ansvarlig (Mail/Hjemmeside/Facebook): Helle D

 • Øvrige medlemmer: Sune, AnneMette

 

 1. 2.       Grøn Dag den 26. april 2014 kl. 9.00
 • Mette har ”tængerne”
 • Kari har bestilt 30 smurte rundstykker i Brugsen og ost.
 • Karsten laver seddel om grøn dag til Kari, som spørger Per om han vil kopier.
 • Kommer ud den 12-16 april
 • Alle bestyrelsesmedlemmer tager en kande kaffe med.
 • Kari byder velkommen.
 • Karsten sørger for poser, handsker, engangskrus
 • Brugsen levere juice
 • Karsten sørger for at alle får 1 øl eller vand, som tak for hjælpen, købes i Brugsen.

 

 1. 3.       Afslutning Dilettant

Godkendt at de bruger 1300kr på forplejning til afslutning.

 

 1. 4.       Kommende møder

29. – 30. april eller 1.maj kl 18.30 på Skovsgaard Hotel.

 

 1. 5.       Kummerne

Karsten spørger Vagn hvad det koster at få tømt kummerne.

 

 1. 6.       Generalforsamling af Skovsgaard Hotel.

Kari og Mette deltager.

 

 1. 7.       Punkter til næste møde:

Bidrag til børnenes dag. 3000 kr?

Spørger skg. Motionsklub om bidrag.

Landdistrikspuljen

Globel Garden Party

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 29/4-14

Skovsgaard Borgerforening

Bestyrelsesmøde den 29.04.2014.

Deltagere: Karsten, Anne Mette, Mette, Kari, Helle K

Referent: Helle K

Ordstyrer: Kari

 1. Godkendelse af Referat: Godkendt, dog med rettelse af at det blev besluttet sidst, at Borgerforeningen støtter Børnenes dag med 3000 kr.
 2. 2.       Evaluering af Grøn dag: Tak til de tre der delte foldere ud. Der var ikke stor tilslutning, måske ikke et hit at det allerede var kl.9, så næste år prøves kl. 10. Næste år vurderes om det før eller efter Påske. Det var godt med smurt rundstykker inden start.
 3. Globen Garden: Kari er indkaldt til møde, så nærmere herom senere.
 4. Skovsgaardmodellen: Der er møde herom tirsdag den 6. maj kl. 19 på Skovsgaard Hotel. Kari, Mette, Helle K deltager.
 5. Haloween: Hotellet er reserveret til den 31.10.2014 Påtænker samarbejde med Råd og Dåd og Menighedsrådet at udvide haloween aften med spagettig og kødsovs. Mette kontakter Folmer ifht. Samarbejde med menighedsrådet, hvad de tænker om det.
 6.  Seminar: Der skal laves fremtidsplaner, visioner for Borgerforeningens virke og et årshjul. Kari fremsætter datoer sidst i august og september. Det bliver hvor flertallet kan.
 7. Cirkusdag: Sidst i januar bliver der en dag på hotellet med cirkus for børn i alderen 1. – 2. klasse og opefter. Borgerforeningen skal blot være der for at byde velkommen, så står cirkusset selv for resten. Kari reserverer hotellet.
 8. Hjemmeside: Anne Mette skriver om kontingentet på hjemmesiden. Anne Mette tager kontakt til Helle D ifht. Hjemmesiden. Alle tjekker hjemmesiden til næste møde og forholder sig til hvad der kan slettes og laves om.
 9. Suppleanter i Bestyrelsen: Kari kontakter Søs og Frank og spørger om de ku ha lyst til at deltage i møderne, dog uden stemmeret.
 10. Fordel ved at være bestyrelsesmedlem: Der blev besluttet at hvert medlem af bestyrelsen får 300 kr til julegave. Mette og Kari søger penge hjem gennem sparekassen Vendsyssel til softshell jakker. Helle K og Helle D skal hente en turkis blå T-shirt med tryk v sportsmaster.
 11. Fest med hotellet: Temafest sidst i sept. eller først i okt. Kari taler med hotellet om det kan lade sig gøre.
 12. 12.    Evt.:
 • Anne Mette spørger om Torslev ikke også vil være med til at holde skt. hans med Attrup.
 • Der er kun en tredje del der har betalt kontingent i år. Karsten laver en seddel med Borgerforeningens nye forretningsgang, om ikke at bruge girokort, denne gang bliver sidste gang med girokort, fremover betales over netbank eller ved at kontakte kassereren Karsten.
 • Helle K og Mette laver opsøgende arbejde ifht. Nye medlemmer.
 • Der arbejdes på at få lavet en mailbank, så udeboende medlemmer også får info. Seddel herom laves af og sendes ud.
 • Kari skal have referat bog med hjem, så den kan underskrives af ordstyrer til generalforsamlingen.
 • Råd og Dåd er booket til rydning af areal ved gammel bank, hvor der skal sætte en flagstang. Der er kommet 1500 kr. ind fra landdistrikts puljen, Sparekassen V. søges om støtte, resten tages af julebelysningskontoen.
 • Julemanden kommer 6. dec. Hotellet er reserveret. Anne Mette skriver ind på hjemmesiden om kommende arrangementer.
 • 17. juni kl 19.30 På hotellet. Skovsgaard og Hvad Så…. Der skal laves en fælles kalender, fra forskellige foreninger i byen. Afbud fra Mette, Anne Mette og Helle K. Kari og Karsten kommer, håber resten af bes. Også kommer.