Generalforsamling 2019

Generalforsamling for borgerforeningen.

 - Dato og dagsorden kommer senere.... -