Generalforsamling 2020

Ny dato for Generalforsamling

 

Generalforsamling for borgerforeningen.

Onsdag den 2. September 2020 kl. 18.00

Der afholdes ordinær generalforsamling i Skovsgaard Borgerforening.

Skovsgaard Borgerforening vil være vært ved fællesspisning før generalforsamlingen.

Husk indbetaling af kontingent senest d. 26/8-2020 

 

Dagsordenen er som følger jvf. Vedtægterne §18

 1. Valg af dirigent (mødeleder).

 2. Valg af stemmetællere.       

 3. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.       

 4. Formandens beretning.                                  

 5. Fremlæggelse af regnskabet.                                

 6. Godkendelse af formandens beretning og regnskabet.       

 7. Forslag fra bestyrelsen.            

 8. Indkomne forslag fra medlemmerne. – skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalfor.

 9. Valg til bestyrelse                      

På valg er:

Helle Dam (ønsker genvalg)

Anne Marie Kragh Steffensen (ønsker genvalg)

Inger Marie Pedersen (ønsker genvalg)

 1. Valg af suppleanter.

 2. Valg af revisorer.

 3. Valg af revisorsuppleant.

 4. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der kåring af Årets Borger 2020

Forslag sendes til Kari Blandow Bratholt 24/8 på bratholt@privat.dk

 

Tilmelding til spisning senest den 26/8-2020 til Skovsgaard Hotel på tlf. 98230400