Årets generalforsamling afholdes d. 15 Marts 2018

På skovsgård Hotel.

 Der afholde ordinær generalforsamling i Skovsgaard Borgerforening.

Skovsgaard Borgerforening vil være vært ved fællesspisning før generalforsamlingen.

Husk indbetaling af kontingent senest d. 12/3-2018

 

Tilmelding til spisning senest den 8/3-2018

til Skovsgaard Hotel på tlf. 98230400

 

Dagsorden er som følger jvf. vedtægterne § 18

 1. Valg af dirigent sog stemmetæller.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af rengskab.
 4. Valg af bestyrelse.
  • På valg er:
  • Inger Marie Pedersen. (ønsker genvalg)
  • Helle Dam. (ønsker genvalg)
  • Mette Hyllested. (ønsker genvalg)
 5. Valg af suppleanter.
 6. Valg af revisorer.
 7. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 8. Eventuelt og medlemskab.

 

Efter generalforsamlingen er der kåring af årets Borger 2018.

Forslag sendes til Kari Bratholt senest 1 Marts på bratholt@privat.dk