Skrædder Jensens hus, der i dag er ejet af Emil (ikke fra Lønneberg), er berømt i vide kredse for sit smukke dørparti. Bygningen er i dag under renovering.