Skovsgård Hotel er noget for sig selv. Drevet som et social værested for handicappede medborgere, er der et vigtigt kulturelt center i byen, og en god samarbejdspartner for Borgerforeningen.